Startsida

Katedralskolans rollspel hålls två gånger. Första tillfället 22-24 november framför allt med S. Det kallas rollspel 1. Andra gången 27-29 november och då främst EK. Det kallas rollspel 2.

Rollspelet varar tre dagar. I båda rollspelen kommer det att diskuteras två olika frågor i generalförsamlingen men bara hälften av landets delegater deltar i varje enskild fråga. Under tiden som den ena frågan diskuteras i generalförsamlingen arbetar den andra hälften av landets delegater i utskott.

Senast tillagt: Bilder från den 29/11. Nu också med prisutdelningen. Dessutom en länk till Liams bilder.
Observera att du måste klicka på själva knappen ”Dokument till rollspelet” för att du ska se alla dokument.

klimatflykt

Huvudfrågorna i FN-rollspelet 2022 handlar om Israel-Palestina och klimatflyktingar

© Håkan Danielsson 2023