Startsida

Katedralskolans rollspel hålls två gånger. Första tillfället 23-25/11 framför allt med S. Det kallas rollspel 1. Andra gången 30/11-2/12 och då främst EK. Det kallas rollspel 2.

Rollspelet varar tre dagar. Det är möjligt att det kommer att ske en viss coronaanpassning. I båda rollspelen kommer det att diskuteras två olika frågor i generalförsamlingen men bara hälften av landets delegater deltar i varje enskild fråga. Under tiden som den ena frågan diskuteras i generalförsamlingen arbetar den andra hälften av landets delegater i utskott.

Senast tillagt: Korrigerad landfördelning. Någon enstaka utskottsguide finns ute. Utskottsguiderna finns under ”Dokument till rollspelet”
Observera att du måste klicka på knappen ”Dokument till rollspelet” för att du ska se alla dokument.

Wounded_civilians_arrive_at_hospital_Aleppo.jpg

Huvudfrågorna i FN-rollspelet 2021 handlar om krigsförbrytelser i Syrien och situationen i Libyen

© Håkan Danielsson 2020