Startsida

Katedralskolans rollspel hålls två gånger. Första gången 25-27 november framför allt med EK. Det kallas rollspel 1. Andra gången 30 november till den 2 december och då främst S, N och HiP. Det kallas rollspel 2.

Rollspelet varar tre dagar. Rollspelet har coronaanpassats en del. Utskotten är fler än vanligt, det finns inga lapplisor och generalförsamlingen går omlott i båda rollspelen. I båda rollspelen kommer det att diskuteras två olika frågor i generalförsamlingen men bara hälften av landets delegater deltar i varje enskild fråga. Under tiden som den ena frågan diskuteras i generalförsamlingen arbetar den andra hälften av landets delegater i utskott.

Senast tillagt: De flesta utskottsguider finns nu ute. De finns om du klickar på dokument till rollspelet
Observera att du måste klicka på knappen ”Dokument till rollspelet” för att du ska se alla dokument.

yJR4GWzhkKP5tTBVgcISxK695l4

Huvudfrågorna i FN-rollspelet 2020 handlar om pandemihantering och koloniala oförrätter

© Håkan Danielsson 2020