Startsida

Katedralskolans rollspel hålls två gånger. Första gången 25-27 november framför allt med EK. Det kallas rollspel 1. Andra gången 30 november till den 2 december och då främst S, N och HiP. Det kallas rollspel 2.

Rollspelet varar tre dagar. Rollspelet har coronaanpassats en del. Utskotten är fler än vanligt, det finns inga lapplisor och generalförsamlingen går omlott i båda rollspelen. I båda rollspelen kommer det att diskuteras två olika frågor i generalförsamlingen men bara hälften av landets delegater deltar i varje enskild fråga. Under tiden som den ena frågan diskuteras i generalförsamlingen arbetar den andra hälften av landets delegater i utskott.

Senast tillagt: Handboken till årets FN-rollspel (klicka på dokument .. ovan).

Observera att du måste klicka på knappen ”Dokument till rollspelet” för att du ska se alla dokument.

yJR4GWzhkKP5tTBVgcISxK695l4

Huvudfrågorna i FN-rollspelet 2020 handlar om pandemihantering och koloniala oförrätter

© Håkan Danielsson 2020