Startsida

Katedralskolans rollspel hålls två gånger. Första gången x.x framför allt med EK. Det kallas rollspel 1. Andra gången x.x och då främst S, N och HiP. Det kallas rollspel 2.

Rollspelet varar tre dagar. Det är möjligt att det kommer att ske en viss coronaanpassning. I båda rollspelen kommer det att diskuteras två olika frågor i generalförsamlingen men bara hälften av landets delegater deltar i varje enskild fråga. Under tiden som den ena frågan diskuteras i generalförsamlingen arbetar den andra hälften av landets delegater i utskott.

Senast tillagt: De flesta utskottsguider finns nu ute. De finns om du klickar på dokument till rollspelet
Observera att du måste klicka på knappen ”Dokument till rollspelet” för att du ska se alla dokument.

yJR4GWzhkKP5tTBVgcISxK695l4

Huvudfrågorna i FN-rollspelet 2020 handlar om krigsförbrytelser i Syrien och situationen i Libyen

© Håkan Danielsson 2020