Startsida

Katedralskolans rollspel hålls två gånger. Första tillfället 22-24 november framför allt med S. Det kallas rollspel 1. Andra gången 30/11-2/12 och då främst EK. Det kallas rollspel 2.

Rollspelet varar tre dagar. I båda rollspelen kommer det att diskuteras två olika frågor i generalförsamlingen men bara hälften av landets delegater deltar i varje enskild fråga. Under tiden som den ena frågan diskuteras i generalförsamlingen arbetar den andra hälften av landets delegater i utskott.

Senast tillagt: Bilder från fredagen den 2 december .
Observera att du måste klicka på själva knappen ”Dokument till rollspelet” för att du ska se alla dokument.

afrikas horn

Huvudfrågorna i FN-rollspelet 2022 handlar om situationen i Ukraina och livsmedelsförsörjningen på Afrikas horn

© Håkan Danielsson 2022