Dokument till rollspel 2023

Här kan du hitta olika dokument till rollspelet. Ibland har dokumenten ett par år på nacken men de kan vara naggande goda ändå. Nederst på sidan finns ett index över samtliga dokument.

Landfördelning

Vilka länder finns och vilka klasser? För båda spelen.

Handboken

Handboken 2023. 

Utskottsguider

Utskottsguide SPECPOL: Sydkinesiska sjön

Utskottsguide säkerhetsrådet: Sudan

Utskottsguide OHCHR: Surrogatmödraskap

Utskottsguide ITU: Artificiell intelligens

Utskottsguide UNEP: Biologisk mångfald (denna är från 2020 och har tyvärr ej uppdaterats)

Utskottsguide Generalförsamlingen 1: Israel-Palestina

Utskottsguide Generalförsamlingen 2: Klimatfyktingar

Nya utskottsguider kommer så fort de är skrivna.

Samtliga dokument i bokstavsordning


© Håkan Danielsson 2023