Position paper generalförsamlingen rollspel 1

Policy papers Israel-Palestina-konflikten

Generalförsamlingen

Land: Argentina

Delegater: Deanna Koljanin, Leo Rasmussson & Souad Salloum

Den Argentinska regeringen erkänner Palestina som en fri och oberoende stat inom de gränser som definierades 1967. Republiken Argentina anser att det enda rätta sättet att övervinna denna kris är med diplomati och dialog samt att Argentina försvarar giltigheten av folkrätten och har full respekt för de mänskliga rättigheterna.

Republiken Argentina anser att stridiheterna mellan palestinier endast försämrar situationen och måste upphöra omedelbart om möjlighet till fred ska finnas. Samma synpunkt har Argentina angående byggandet av tillfälliga murar.

Terrorismen mellan folkgrupperna som förekommer anser Republiken Argentina kan minska med hjälp av förbättrad handel kontroll av massförstörelsevapen mellan gränserna.

Detta bör leda till en självständig Palestinsk stat som lever i fred med Israel inom internationellt erkända gränser.

Generalförsamlingen

Land: Australien

Delegater: Miriam Ofverberg

Australien vill uppnå målet om ett säkert Israel och ett funktionellt Palestina. Australien uppmanar därför Israel och Palestina att återvända och fortsätta förhandlingarna om en tvåstatslösning. Vi uppmanar även till att de både parter är öppna för de kompromisser som krävs för att få ett slutgiltigt resultat. Vi gratulerar Arabförbundet och uppmuntrar dess fortsatta roll till stöd för fredsprocessen. Australien erkänner att återupptagandet av förhandlingarna är ett första steg på vad som kommer att bli en utmanande och svår väg mot en tvåstatslösning.

Australien ser gärna att den fredsförhandling USA leder fortsätter utvecklas till fredsfördrag. Australien är inte emot att FN tar en del i frågan utan ser positivt på medverkan.  Fredsförhandlingen ska ta hänsyn till både Israel och Palestina. Arabförbundet har även ett kreativt dokument som Australien ser positivt på i förhandlingarna om en fredslösning.

Som en vän till palestinierna, uppmuntrar vi dem att engagera sig fullt ut i fredsprocessen. Vägen till palestinsk stat ligger i förhandlingar, och inte genom FN: s resolutioner, inte heller att driva medlemskap i internationella organisationer. För att förhandlingarna ska ha någon chans att lyckas måste förhållandena på marken förbli stabil - och raketattacker mot Israel måste upphöra. Likaså måste Israel sluta skapa och utveckla nya bosättningar på Västbanken och i östra Jerusalem. Bosättningarna är olagliga och undergräver förtroendet för fredsprocessen.

Australien vill tala för en tvåstatslösning i frågan om Israel- Palestina. Australien ser gärna att fredsförhandlingarna leder till gränserna från 1967, med överenskomna markbyten. Australien förespråkar även att fredsförhandlingen leder till ett fördrag som båda berörda parter kan acceptera.

Generalförsamlingen

Land: Azerbajdzjan

Delegater: Elin Almare, Elias Nilsson, Lovisa Niilekselä

Vi, republiken Azerbajdzjan, har efter terroristattacken i New York 11 september 2001 jobbat hårt mot terrorism. Vi anser att terrorism är ett stort problem i Israel – Palestina – konflikten.

Vi, republiken Azerbajdzjan, anser att bosättningar i de ockuperade palestinska territorierna förblir en fråga om allvarlig oro. De utgör ett allvarligt hot mot fredprocessen och inkräktar på rättigheter och friheter för palestinierna. Sådana metoder är olagliga enligt internationell rätt, och de måste stoppas omedelbart och villkorslöst, oavsett deras resultat. Vi, republiken Azerbajdzjan, anser att Säkerhetsrådet skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att internationell rätt, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter respekteras i alla lägen och utan förhandsvillkor.

Vi, republiken Azerbajdzjan, anser att den ekonomiska, finansiella och humanitära situationen i det ockuperade palestinska territoriet kräver ständig uppmärksamhet av det internationella samfundet. Vi är övertygade om att det inte finns något utrymme för religiös eller etnisk tolerans i Mellanöstern. Människor måste leva tillsammans, och söka vägar för att skapa fred och god grannsämja i regionen. Vi, republiken Azerbajdzjan, stödjer de pågående insatserna för att nå palestinsk försoning under ledning av president Abbas, och uttrycker vår förhoppning att palestinsk enighet snart kommer att uppnås. Ekonomiskt stöd till Palestina måste främjas, och den humanitära situationen kräver också fortsatt internationell uppmärksamhet och stöd. Det är också mycket viktigt att få ett slut på lidandet för palestinska fångar och häktade.  

Avslutningsvis vill vi, republiken Azerbajdzjan, ännu en gång uttrycka vår fasta övertygelse att fred och säkerhet i Mellanöstern är möjlig genom engagemang och hårt arbete av alla inblandade, med större politisk vilja, och med oumbärligt stöd av det internationella samfundet. Dock finns det ingen genväg till framgång, men man ska aldrig underskatta kraften i tro, lojalitet och engagemang.  

Generalförsamlingen: Israel och Palestina konflikten

Land: Folkrepubliken Bangladesh

Delegater: Fredrik Appelgren, Herman Hanö Ivarsson, Tove Nilsson

Folkrepubliken Bangladesh ser allvarligt på det problem som vi idag har i Palestina. För 66 år sedan bestämdes det att området skulle delas upp i två stater. Bangladesh vill fortfarande att området ska delas upp i två stater och de ska ha gränserna som ritades upp innan år 1967 där det finns en fri palestinsk stat med östra Jerusalem som huvudstad. Bangladesh anser att problemet ska lösas på diplomatisk och fredlig väg.

För att få två stater måste Israel komma till ett slut med kränkningen av den palestinska statens suveränitet genom att upphöra ockupationen av samtliga palestinska områden. Ockupationen av palestinska områden bidrar bara till fattigdom och misär bland befolkningen där tusentals människor tvingats fly och bo i flyktingläger i andra länder. Ockupationen måste upphöra!

Bangladesh anser att muren som byggs på Västbanken måste upphöra och förstöras. Den förvärrar bara den humanitära situationen. Denna illegala som separerar människor från deras hem, familjer, jobb, skola och sjukhus. Låt oss förstöra muren så att människorna som bor på Västbanken kan leva som dem gjorde innan.

I problemet om Jerusalem ska delas upp eller ska förvaltas av FN anser Bangladesh att det skulle vara lämpligast om staden delades i två. Israel får den västra delen och Palestina får den östra delen.

Folkrepubliken Bangladesh stödjer det palestinska självstyret och skulle med nöje se en fri palestinsk stat i framtiden då stridigheterna har lagt sig.

Generalförsamlingen Israel Palestina

Land: Brasilien

Delegater: Malin Gunnarsson, Rebecca Viberg, Jesper Salomonson

Den Federala republiken Brasilien mottar med djup sorg varje ny rapport om blodsutgjutelse från konflikten mellan Israel och Palestina. För varje ny blodsutgjutelse blir Brasilien än mer övertygad om att det enda sättet att få en fredlig lösning på denna blodiga konflikt är ett fritt och suveränt Palestina. Det är av största vikt att förhandlingarna mellan Palestina och Israel hålls med jämlika utgångslägen för båda länder, vilket förutsätter ett fritt och suveränt Palestina.

Den Federala republiken Brasilien sätter sitt fulla förtroende till att realisera den tvåstatslösning som så många FN-medlemmar står bakom. Brasilien betonar starkt vikten av konstruktiva förhandlingar – båda parter måste ge och ta för att nå framsteg. Det blir ingen fred utan kännbara uppoffringar från båda sidor. 

Den Federala republiken Brasilien uppmärksammar även Palestina på att utan en tydlig framtidsvision om en livskraftig palestinsk stat kommer radikala grupper att ta över. Därför uppmanas Palestina att fortsätta jobba mot deras två viktigaste utmaningar; att övervinna inre motsättningar och förbättra det demokratiska styret. 

Den Federala republiken Brasilien mottar med glädje beskeden om frisläppta palestinska fångar från israeliska fängelser men påminner samtidigt om Israels starka förkärlek för nya bosättningar. Brasilien fördömer israeliska bosättningar som byggs på palestinsk mark enligt 1967-års gränser vilket inkluderar Västbanken, Gazaremsan och östra Jerusalem.

Den Federala republiken Brasilien kan med stolthet kungöra att landet så sent som i maj 2013 än en gång donerade stora belopp pengar och mat till UNRWA för att palestinier i Palestina och flyktingar i grannländer ska få utbildning, sjukvård och mat. Brasilien är djupt oroade över den humanitära situationen för palestinska flyktingar och uppmanar därför i allmänhet FN-delegationerna och i synnerhet BRICS-länderna att öka sina bidrag till UNRWA:s livsviktiga insats. 

Den Federala republiken Brasilien uttrycker uppskattning för att våra grannländer Argentina och Venezuela formellt har godkänt Palestina. 

Generalförsamlingen

Land: Brunei

Delegater: Natalie Radlovacki, Kajsa Fridqvist Nimvik, Kelly Tran och Brikenda Xhemajli

Monarkin Brunei vill bekräfta sitt långsiktiga stöd, solidaritet och lojalitet för den palestinska befolkningen.  Monarkin Brunei bekräftar på nytt att man kommer stå vid den palestinska befolkningens sida för deras strävan efter fred, heder och ett självständigt land.

Att Monarkin Brunei uttrycker sin solidaritet för den Palestinska befolkningens strävan för fred är inget annat än en ära. Monarkin Brunei vill att omvärlden uppmärksammar blockaden av Gaza, där människor inte har tillgång till någonting. Det är i princip omöjligt att ta sig in och ut från Gaza. Det är i princip omöjligt att få in förnödenheter. Exempelvis är medicin omöjlig att få in på grund av blockaden och isoleringen som Israeliska staten står ansvariga för. Det är i princip omöjligt för omvärlden att inte se detta som ett fängelse.

Monarkin Brunei anser att konflikten har gått alldeles för långt. I år är det 65 år sedan Israel blev utropat till en självständig stat, någonting Monarkin Brunei inte alls har någonting emot. Det Monarkin Brunei vill att världen ska uppmärksamma är den misären den Palestinska befolkningen har fått uppleva på bekostnad av att Israel skulle få en egen stat. Sedan 1948 tills nu har uppskattningsvis miljoner Palestinier fått fly landet på grund av förtrycket, precis på samma sätt som judarna fick fly under andra världskriget.

Israel bygger en mur som är uppskattningsvis ca 500 kilometer lång idag, 8 meter hög och är till för att kontrollera den Palestinska marken och befolkningen. Monarkin Brunei anser att detta är en kränkning för den Palestinska befolkningen. Monarkin Brunei vill att man kollar tillbaka på Berlin muren och att när den revs kunde man förena ett folk och ena ett land. På samma sätt ska man idag som första steg riva muren Israel bygger upp för att kunna ta ett steg närmre en fredlig lösning.

Monarkin Brunei vill återigen uppmärksamma att man kommer stöda den Palestinska befolkningens strävan för fred och ett självständigt land.

Monarkin Brunei ser fram emot en lösning som ska gynna alla inblandade parter samt strävan för rättvisa

Generalförsamlingen

Land: Colombia

Delegater: Anna Nilsson, Mariam Hassan och Anton Wiener

Colombia vill uttrycka åsikter om fredsavtalet innan en två statslösning. Colombia stödjer en lösning där Israel och Palestina kan leva i fred som grannar. Delegationen Colombia har inte beviljat Palestina som stat eftersom Colombia fördömer en framtida konflikt mellan de två ”staterna”. Skapandet av en palestinsk stat är inte hållbar med tanke på pågående interna konflikter mellan palestinska myndigheten, och det fortsatta byggandet av israeliska bosättningar i östra Jerusalem och de ockuperade områdena. I sin tur kommer de grundläggande orsakerna till det nuvarande problemet inte förbättras med ett erkännande av Colombia.

Colombia och Israel delar inte bara gemensamma värderingar om demokrati, fred och frihet, utan även också en historia av problem och konflikter. Colombia värdesätter vänskapen och mod för Israel och det judiska folket. Israel och Colombia har goda relationer och samarbeta inom områdena säkerhet och teknik. Det är en av de främsta anledningarna varför Colombia har bekräftar Israel som stat.

Colombia håller samma ståndpunkt som den har vidtagit sedan Förenta Nationernas delningsplan för Palestina 1947 då palestinska frågan togs först upp av säkerhetsrådet i spåren av inbördeskriget mellan araber och judiska bosättare.

För att kunna införa ett fredsavtal måste nationerna förstå situationen och förhandla fram ett beslut. Innan denna lösning har blivit fullständig kommer inte ett godkännande av Palestina som stat äga rum. Detta anser Colombia är det mest effektiva sättet att uppnå fred och det är genom en "förhandlingslösning med det palestinska folket". Delegationen Colombia anser att det är den bästa lösningen för de båda nationerna.

Colombia finner att detta har stärkt och uppmuntrat folken i båda länderna i en strävan att göra bättre.

Generalförsamlingen

Land: Danmark

Delegater: Hanna Norén, Hanna Sjölin Härle, Mathilda Henrikson

Vi i det Demokratiska Kungariket Danmark finner en stor oro över den konflikt som utspelar sig vid Gazaremsan. Israel - Palestina konflikten är ett problem som har varit en pågående fråga i både FN och resterande länder i världen under flera decennier. Med ytterst lite framgång, så krävs det nu radikala ändringar. De förtryck som de båda staterna lever under är inte bara ett hot för de två parterna utan ett globalt hot också.

Danmark är redo för en ändring.  Delegationen Danmark vill se Israel och Nato i ett samarbete för att förbättra möjligheterna för att ett fredsavtal ska kunna diskuteras fram och för att minska hotet för västvärlden.

Danmark vill se att FN behandlar denna återupprepande fråga, så att alla nationer kan enas för att vi en dag kan få se två individuella starka stater vid Gazaremsan.

Generalförsamlingen

Land: Estland

Delegater: Jacob Almstrand, Jacob Nilsson, Tobias Nilsson

Estland är fullt medveten om att Israel – Palestina konflikten är en högst infekterad konflikt som snarast måste lösas, både för de civilas skull och för regionens stabilitet. Estland är inte direkt påverkad av den här konflikten, men som stolta medlemmar i EU och Nato tar vi denna konflikt av högsta vikt och är väldigt måna om att få fram en lösning så snabbt som möjligt och så säkert som möjligt utan ytterligare civila offer och utan att regionen skadas ytterligare.

Estlands engagemang för civilbefolkningen i Palestina är av största vikt då vi sedan år 2006 bistått palestinska rådet med utveckling och humanitär hjälp. Detta kommer Estland att fortsätta med så länge situationen kräver det. Vidare kan inte Estland erkänna Palestina som en suverän stat i nuläget. Palestine Liberation Authority, PLO är en organisation med begränsad makt och därför ser vi inte att Palestina hade kunnat verka som en suverän stat i dagens läge.

Den estniska regeringen anser att den enda och sanna vägen till fred i den här långdragna konflikten är att Israel – Palestina skall delas upp i den så kallade ”två-stats lösningen”, vi vill se två stater för två folk.

Estland är starkt övertygad att ifall en lösning ska nås så måste båda parter acceptera de villkor som en två-stats lösning skulle innebära.  Vårt största krav är att fredsprocessen skall gå igenom diplomati och fredliga förhandlingar via FN.

Generalförsamlingen

Land: Etiopiens federala demokratiska republik

Delegater: Nils Sjöholm, Mattias Nyberg och Julia Thelin

Etiopiens federala demokratiska republik är djupt oroade över konflikten i Israel och den ohållbara situationen i provinsen. Vi anser att en krigssituation bör undvikas då de båda parterna redan fått utstå för många dödsoffer i diverse attacker. Enligt Etiopien är det som till största del ligger bakom konflikten kampen mellan religionerna och de heliga platser som finns i området. Att Jerusalem är av stor vikt för både israeliter och palestinier är vi väl medvetna om men vill ändå uppmärksamma dess betydelse för Judendomen samt det historiska värdet staden innebär. Etiopien vill dock understryka att allt våld bör undvikas och fördömer det övervåld Israel gjort sig skyldig till i samband med Gazakriget.

Vi tror på en tvåstatslösning med en palestinsk stat och en israelitisk stat bredvid varandra där också Palestina erkänns som en egen stat. Internationell hjälp kommer att behövas med gränssättning och uppdelning av området. Med strävan efter fred i området anser vi att attacker från båda parter måste upphöra för att kunna föra dialog mellan folkgrupperna om eventuell fred. Etiopien ställer sig skeptiska till de israeliska bosättningarna och har i åtanke alla de palestinska flyktingar som trängts ut ur landet. 

Sammanfattningsvis är vi av den åsikten att båda parterna gått över gränsen och att det viktigaste nu är att se framåt med strävan efter två fredliga stater. Alla sorters attacker fördöms starkt och ett hållbart fredsavtal bör upprättas där israeler och palestinier kompromissar vilket i sin tur kan leda till två stabila stater i framtiden. 

Generalförsamlingen

Land: Filippinerna

Delegater: Edvard Svahn, Julia Florén och Ebba Forsman-Semb

Filippinerna fastslår att varken stötta enbart landet Palestina eller Israel till fullständig makt. Filippinerna uppmuntrar istället en jämn fördelning av staten. Delegationen Filippinerna anser att bägge länder har likvärdiga rättigheter till landsfördelning. En två statlig lösning hade gynnat till ett mer rättvist samhälle och vi konstaterar därmed att detta är den mest optimala lösningen för Israel och Palestina. Det kristna Filippinerna anser att de både religioner har lika mycket rätt till landet och ingen av religionerna har en starkare relation till Filippinerna som skulle påverka deras åsikter kring landsfördelningen. Filippinerna är fullt medvetna om att de är omgivna av muslimska länder som de dessutom tidigare hjälpt, men väljer att inte delta med ekonomiska resurser eller religiösa åsikter.

Filippinerna vill påpeka att frågan i sig är viktig att hitta en lösning på men då de har en inrikes kris så har Filippinerna för tillfället ett större intresse i att hitta en lösning på deras problem inom landet. Filippinerna uttrycker behovet av finansiellt stöd och uppmanar hjälp från andra stater. Efter att Filippinerna har byggt upp och återställt sitt samhälle kan frågan tas upp med ett större engagemang från Filippinernas sida. Men tills dess är Filippinernas största intresse att återfå ett fungerande samhälle och har därför inte några möjligheter att bidra ekonomiskt och politiskt kring frågan.

 Generalförsamlingen

Land: Republiken Finland

Delegater: Jesper Lippe, Anders Ivstam, Filip Wilander

Republiken Finland har en lång tradition som skapare av säkerhet, stabilitet och multinationella initiativ. Detta har lett till att Finland länge har ifrågasatt, och är ytterst oroade över den komplexa situationen som råder i Israel-Palestina-området. Konflikten med Palestina har pågått under en allt för lång period och behöver snarast en lösning. Den har påverkat hela världen, men främst individer i den konfliktdrabbade regionen. Finland ser framför allt med oro på att en konflikt, som berört ett världssamfund under ett halv århundrande ännu inte kunnat lösas.

Finland anser att det största problemet med denna konflikt är de berörda parternas ignorans att samarbeta. Detta har i sin tur lett till brytandet av flera internationella lagar och kränkandet av mänskliga rättigheter samt till instabilitet i Israel med omnejd. Den rådande konflikten har också inneburit att närliggande länder länge blivit påverkade negativt. Finland anser att lösningen ligger i en enad front, där världens länder, samordnade genom FN, ska stå tillsammans mot detta akuta internationella problem. Finland anser att vikten av att betona den europeiska unionens roll i konflikten är stor. EU:s möjlighet att ena länder, och tillsammans på ett fredligt sätt, kan lösa problemen för alla parter i konflikten.

Den finska republiken anser att en fredlig tvåstatslösning, med hjälp av internationella organ, är den bästa vägen att gå för att undvika att fler väpnade konflikter uppstår inom det drabbade området. Finland anser dock inte att lösningen av den beklagliga situationen ligger i en militär intervention då detta inte bara kränker de berörda parternas suveränitet utan riskerar att trappa upp konflikten ytterligare med förödande resultat, samt riskera framtida samarbeten mellan parterna.

Sammanfattningsvis anser Finland att både Israel och Palestina måste behandlas lika om denna konflikt ska kunna få en rättfärdig lösning. Om någon av parterna kränks kan det leda till att parternas förhållande försämras vilket i sin tur försvårar en lösning. Finland är övertygat om att vi skulle kunna bidra i medlingen för att lösa konflikten och på så sätt bidra till säkerhet, stabilitet, upprätthållandet av mänskliga rättigheter och stärkandet av en gynnsam relation mellan de berörda parterna Israel och Palestina.

Finland ser fram emot förhandlingarna angående situationen i Mellanöstern under Generalförsamlingens sammanträdande och hoppas att en internationell överenskommelse ska kunna nås.

Generalförsamlingen

Land: Republiken Frankrike

Delegater: Matilda Bergström, Karl Månsson, Samuel Sundvall

Republiken Frankrike beklagar djupt läget i Israel och Palestina, och hoppas att parterna med FN:shjälp skall kunna nå en hållbar, fredlig överenskommelse. Republiken Frankrike menar att vägenmot fred måste gå via förhandlingar, och anser att slutresultatet av dessa förhandlingar bör vara en tvåstatslösning. Republiken Frankrike påminner om att dess delegater tidigare under 2013 har lagt fram målsättningen att detta skulle bli verklighet redan i år, men med mindre än en månad kvar av året medgiver vi med beklagande att detta inte är realistiskt. Vi fasthåller dock att den enda hållbara lösningen är en tvåstatslösning, och att detta bör uppnås snarast möjligt för att råda bot på den ohållbara situation som råder idag, och som ständigt kräver nya oskyldiga offer.

 Republiken Frankrike fördömer starkt all våldsanvändning, vare sig det kommer från palestinskt eller israeliskt håll. Oavsett vilka oförrätter man anser sig ha utsatts för tidigare öppnar alla våldshandlingar för vedergällningar, och stärker motsättningarna i området. Våld leder enbart till attkonflikten eskalerar och att freden blir alltmer avlägsen, och kan därför inte försvaras. RepublikenFrankrike anser att den fortsatta etableringen av nya israeliska bosättningar måste upphöra, eftersom dessa strider mot internationella överenskommelser och försvårar fredsprocessen. Att fredsförhandlingar kan genomföras utan att störas av våld, eller avvikelser från tidigare överenskommelser, från någon part är väsentligt.

 Republiken Frankrike eftersträvar en lösning där en fredlig och demokratisk palestinsk statsamexisterar med Israel. Republiken Frankrike stödde beslutet att ge Palestina observatörsstatus i FN, eftersom detta är ett steg på vägen mot bildandet av en palestinsk stat. Republiken Frankrike ärdärför beredd att samarbeta med en palestinsk regering, så länge denna inte använder sig av våld,accepterar Israels rätt att existera samt respekterar andra tidigare överenskommelser, och därmed strävar efter en tvåstatslösning. Vi anser att 1967 års gränser bör gälla fram till dess att parterna nått en annan överenskommelse, samt att fredsförhandlingarna bör utgå ifrån dessa gränser.

Generalförsamlingen

Land: Republiken Georgien

Delegater: Klara Leger, Sandra Wikborg och Isabelle Werner.

Republiken Georgien är orolig för situationen mellan Israel och Palestina. Det är av största angelägenhet att konfliken bör lösas. Georgien anser att detta är en fråga om religion och makt. Republiken Georgien ställer sig relativt neutralt i frågan. Den ursprungliga frågan handlar från början om religionerna judendomen och Islam. Som kristna har Georgien svårt att ta ställning till sakfrågan då vi inte är inblandade från grunden.

Republiken Georgien vill värna om invånarnas liv och de humanitära rättigheterna såväl som  att hitta fredslösningar som gynnar båda parterna. För att minska de väpnade konflikterna stödjer delegationen Georgien Israels syn på Hamas och terrorism. Det viktigaste i denna konflikt är att Hamas upphör och det väpnade terrordådet får ett slut.  

Republiken Georgien tror att utvidgandet av västbanken är ett problem i denna konflikt.  Detta för att Palestina blir frustrerade över gränsbestämmelsen som inte hålls. Georgien anser därmed att FN bör vara med och påverka i var denna gräns skall befinnas. Genom att Israel håller sina gränser tror vi på en ökad fredsprocent. Samtidigt som vi stöder Israels värderingar. Man bör ha rätten till att skydda och värna om sitt eget land vilket vi är förståeliga till. Om Israel håller gränsbestämmelsen kommer konflikten sakta minska i grad och vägen mot en gynnsam överenskommelse för båda parterna kommer snarast infinna sig.

Republiken Georgien ser Israels värderingar som något som man bör ta ställning till. Trots detta ser vi även till Palestinas lidande.

 Generalförsamlingen

Land: Republiken Guatemala

Delegater: Linnea Westerlund, Märta Johansson och Simon Vehmaa.

Republiken Guatemala anser att den grundläggande principen ska vara att varje folk har rätt till ett eget land. Utifrån det ser delegationen positivt på staten Israel, som är det enda judiska landet i världen. Guatemala önskar fortsatta goda diplomatiska förbindelser med Israel, men vi vill även se hur läget kan förbättras för de palestinier som bor i området.

Republiken Guatemala anser även att palestinierna har rätt att upprätta en nationalstat. Guatemala erkänner därför den Palestinska staten och vill göra vårt bästa för att verka för fred mellan de båda parterna.

Exakt vart gränserna ska gå överlämnar delegationen åt Israel och de palestinska myndigheterna då det i grund och botten är en fråga som måste lösas inom landet samt i de absoluta närområdena. Beträffande de israeliska bosättningarna ser Guatemala inte hur dessa på ett bra sätt kan existera på den palestinska sidan av gränsen och föreslår därför att de flyttas till de israeliska områdena.

Republiken Guatemala anser att ett land har rätt att försvara sig vid ett anfall, och givetvis gäller det även då Israel blivit attackerat av arabstaterna. Israels agerande i många av dessa situationer måste därför ses som legitimt. Det är dock viktigt att se hur konflikten skapat lidande på båda sidor, inte minst för araberna i området.

Republiken Guatemala ser med stor oro på de terrordåd som utförs i Israel. Guatemala vill inte peka ut individer eller grupper som ensamt ansvariga för detta då det är ett komplext problem. Precis som med alla annan terrorism åberopar delegationen ökade insatser av FN inom detta område. Särskilt i Jerusalem krävs närvaro av FN-trupper för att garantera säkerheten för pilgrimer och andra.

Sammanfattningsvis vill Guatemala verka för Israels fortsatta existens då detta garanterar trygghet för världens judar samt utgör en motpol mot antisemitiska strömningar, samtidigt som vi vill värna palestiniernas rättigheter och hjälpa dem på vägen att skapa en fungerande stat. Med utgångspunkten att Guatemala är Israels vänner och har en respektfull inställning till suveränitetsprincipen gör att delegationen är mycket lämpade för att deltaga som en aktiv part i fredsförhandlingarna. Att Guatemala både vill hjälpa palestinierna och bevara Israels självständighet och territorium ger Delegationen en särställning som goda medlare mellan parterna. Guatemala har också stora erfarenheter av konfliktbekämpning och är därför mycket lämpade att deltaga vid fredsförhandlingarna.

Generalförsamlingen

Land: Indien

Delegater: Daniel Sinclaire, Sofie Risell & Anna Kristina Knutsdotter

Indien ser med djup sorg över situationen i Israel. Konflikten som pågått ända sedan 1948 har krävt många oskyldiga liv och det är på tiden att en lösning nås. Trots vänskapen med Israel såväl som med palestinierna är Indien fullt medvetna om oförrätter som begåtts av dem båda. Därför uppmuntrar Indien dem båda att med all kraft, sträva emot att samarbeta för att nå en lösning som gynnar dem båda. Detta är en konflikt som även rör hela världen på ett eller annat sätt, därmed är det viktigt att hela FN visar sitt stöd och hjälper till att lösa konflikten.

Trots att Indien inte är ett perfekt land då det har brister själv, fördömer republiken starkt terrorism. Den terrorism som råder mot Israel är oacceptabel och bör motverkas omedelbart. Länge har Indien på många sätt försökt att bekämpa terrorism, bl.a. genom Comprehensive Convention Against International Terrorism. Därför är Indien villigt att med alla medel hjälpa till att bekämpa detta problem, då republiken strävar efter fred i världen för alla.

Indien har som tidigare sagt, starka band med både Palestina och Israel och ser med djup sorg på hur de båda lider. Republiken Indien erkänner Israels rätt att existera såväl som palestiniernas rätt till ett eget land.  Indien är dock kritiskt till det hat som Israel fått utstå och uppmärksammar att om något samarbete ska kunna ske i området, så måste toleransen öka mellan parterna. Endast då, kan människorna där leva i frid och harmoni.

Som Gandhi en gang uttalade sig:” It is unwise to be too sure of one's own wisdom. It is healthy to be reminded that the strongest might weaken and the wisest might err”. Det är dags att lägga ifrån sig sina oenigheter och glömma sin arrogans. Det är dags att samarbeta med varandra och faktiskt se till att denna konflikt får ett slut. Länge nog har oskyldigt blod spillts förgäves. Alla länder i FN tillsammans har makten att göra en skillnad, så låt oss då göra det.

Generalförsamlingen

Land: Indonesien

Delegater: Olivia Karlsson, Elin Bengtsson, Ida Hwasser

Delegationen Indonesien förhåller sig till Israel-Palestina konflikten genom att ha en inblick i bådas åsikter om sakfrågan. Eftersom Indonesien kan relatera till Palestina och då Indonesien själva är ett land med religionsfrihet men största dels är muslimer och av egna erfarenheter med vår konflikt med Östtimor gavs självständighet efter många år av krig.

För republiken Indonesien påminner Hamas om våra egna problem då vår regering har som en viktigt punkt att stoppa Indonesiens gerillarörelse. Vilket gör att Indonesien anser att för att Palestina ska kunna bli en självständig och fungerade stat måste Hamas se över sina politiska frågor.

Dock kan Indonesien även förstå hur Israel och västvärlden ser på sakfrågan då Indonesien minns hur under kalla kriget västvärlden gav oss en hjälpande knuff i rätt riktning till att bli ett stabilt ekonomiskt land. Indonesien anser även att Israels ideologi, vad gäller demokrati och religionsfrihet, stämmer samman med Indonesiens egen och kan därför stödja de i deras politiska åsikter.

Republiken Indonesien uppfattar situationen mellan Israel-Palestina som en cirkel av historiska händelser och nutida konflikter som skapat oro i hela världen. Tillsammans hoppas Indonesien finna en permanent lösning där alla parter blir nöjda och därav ett slut på denna cirkel av oro.

Indonesien anser att det bästa för båda parter är att låta förslagen om tvåstatslösning träda i kraft eftersom Indonesien tycker att båda parter har rätt till landet. Även fastän det ser mörkt ut tycks det viktigt att komma ihåg att svåra konflikter tidigare har lösts.

Generalförsamlingen

Land: Iran

Delegater: Carl Bergnell, Joakim Berntsen, Jeff Frostander, Kevin Mina

 Den iranska delegationen anser att en kollektiv uppvisning av fromhet och dygd erfordras för att en lösning i frågan skall kunna nås. Israel har med sina allierade kränkt och kränker Palestina och detta måste stoppas. Områden som Israel har tagit i besittning skall lämnas tillbaka till sina rättmätiga ägare. Den iranska delegationen inser att detta inte kan ske vid ett enskilt tillfälle eftersom det rör sig om stora områden och därför krävs det mycket arbete för att det skall kunna genomföras

I strävan efter frihet skall denna återlämning istället ske i etapper.

 Förtrycket mot våra fränder i Palestina måste upphöra. Låt palestiniernas, offrens röster låta sig göras hörda i FN. En mur av förtryck har byggts upp kring Gaza. En mur likt den i Europa som avskärmade öst från väst. Iran vädjar: Israel, riv ned denna mur!

 Den iranska republiken anser att palestinierna har försökt att kräva sin frihet men omvärlden har blundat för den riktiga lösningen. Iran inser att en enstatslösning vore det bästa för regionen men är öppen för förhandlingar med de andra staterna.

 Iran vill också belysa att de palestinier som har tvingats fly och överge allt de ägde på grund av Israels ockupation och bosättning av området omedelbart skall få rätten att återvända till sina hem. Iran ser med glädje hur palestinska dissidenter i Israel kämpar med glöd mot förtrycket.

 Iran vill också påpeka att den israeliska staten skall hållas skyldig för de massakrer av oskyldiga flyktingar som ägde rum i Sabra och Shatila under Inbördeskriget i Libanon. Att en stat är beredd att använda sig av sådana grymma metoder är för den islamska republiken Iran helt oförståeligt.

 Generalförsamlingen

Land: Republiken Irak

Delegater: Elin Gullberg, Helena Thulin, Erik Andersson

Republiken Irak är djupt upprörda över Israels sätt att agera mot de palestinska folket. Republiken Irak vill hänvisa våra argument med en tillbakablick i tiden. Israel som erkänts som en egen internationell stat har i över 50 år systematiskt kränkt det palestinska folkets rättigheter vilket är ytterst oroväckande. I cirka 30-40 år har Israel vägrat att utsträcka det skydd som den Fjärde Genevekonventionen föreskriver även till palestinierna som lever under ockupation. För att ge stöd till republiken Iraks antydningar om kränkningar uppvisas några argument som bygger på redogörelser av israeliska, palestinska och internationella grupper som arbetar med mänskliga rättigheter samt USA:s utrikesdepartements rapport om tillämpning av de mänskliga rättigheterna i Israel och på de ockuperade områdena. Denna rapport skrevs strax innan världen inträdde i det 20 århundradet.

I FNs egna mänskliga rättigheter står det:  "Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet."

Härmed vill republiken Irak på det bestämdaste understryka att Palestinier som lever under ockupation förnekas det som alla i denna församling tar för självklart. FRIHET. Palestinier som är offer för misshandel, skottlossning och godtyckliga anhållanden förnekas personlig säkerhet. Palestinier möter dagligen motstånd, de förvisas regelbundet och förstörelsen av deras hem sker helt okontrollerat. Ur ett FN-perspektiv. Palestinier riskerar ständigt att bli bortförda av israelisk säkerhetstjänst.

Republiken Irak vill med detta tydliggöra den djupa angelägenheten om att staten Palestina blir internationellt erkänd. Innan dess ser republiken Irak inget intresse i att erkänna staten Israel. Republiken Irak anser att Palestina borde erkännas som en internationell stat då Israel inte på något sätt visar sig vara bättre än Palestina att platsa i FN. Republiken Irak efterfrågar därför och är otroligt angelägna om att en tvåstats lösning är aktuell. En grundläggande idé i detta förslag är att de olika grupperna, judar och palestinier skall ha rätt att bosätta sig var som helst i det gemensamma territoriet. Invånarna i territoriet ska själva besluta vilken stats bildning de vill vara en del av. Genom denna religionsfriheten får båda parter möjlighet till att ha den tillgång till det land som de anser sig själva tillhöra.

Behovet av tillhörighet av en nationell identitet skulle på detta viset även tillfredsställa båda parter samtidigt som deras grundläggande behov i denna fråga måste anses tillfredställt. En lösning i form av tvådelad stat av Palestina och Israel skulle bidra till regional stabilitet och underlätta lösningen av andra konflikter mellan Israel och dess arabiska grannar, Libanon och Syrien. Irak vill även understryka att dessa lösningar endast påpekar de humanitära problemen i konflikten och värnar om ett gott samarbete med USA och är därför inte på något sätt emot staten Israel där den är belägen idag. 

Generalförsamlingen

Land: Israel

Delegater: Axel Möller, Karl Hellborg, Ebba Löfquist

Det är för Israel mycket tillfredsställande att Israel-Palestinakonflikten diskuteras i FN:s generalförsamling. Trots att konflikten till största del är centrerad till Israel respektive Palestinas landområden berör denna konflikt alla länder som sitter i generalförsamlingen. Israels och Palestinas invånare lider varje dag som följd av denna konflikt, och detta måste få ett slut. Landets folk och stats säkerhet är av högsta prioritet för Israel, och Israel fruktar ständigt för sitt folks hälsa och liv. Varje dag som går utan en lösning är förödande för alla civila i området.

Trots många försök till överenskommelser fortskrider konflikten. Det senaste realistiska, omfattande förslaget är förhandlingarna i Camp David år 2000, vilka hade stor möjlighet att resultera i potentiella, om än temporära, lösningar.

Besvikelsen var stor hos Israel och resten av världen när Palestinas representanter motsatte sig viktiga punkter vilket gjorde att inget avtal nåddes. Trots detta är Israel hoppfullt inför det faktum att konflikten kan lösas via lika fredliga förhandlingar som då fördes.

Det är det israeliska folkets samt staten Israels önskan att denna konflikt skall lösas snarast möjligt, men man vill understryka vikten av att Palestina, likt Israel, motiverar endast ett mål med förhandlingarna innan de på allvar kan ta vid. Alla delaktiga nationer, inte bara Israel och Palestina, måste formulera ett tydligt mål med förhandlingarna innan de kan börja. För Israel är en tvåstatslösning den enda realistiska utgången för denna konflikt.

Slutligen vill Israel uppmana alla nationer som sitter i generalförsamlingen att respektera Israels samt Palestinas status i förhandlingarna, då det trots alla länders inblandning handlar om landområden som tillhör någon av dessa stater.

 Generalförsamlingen

Land: Republiken Italien

Delegater: Julia Clausson, Erica Johnsson, Ingrid Kidbro, Sanna Mentz

Israel-Palestina konflikten har länge oroat världen. Republiken Italien är djupt oroade över hur situationen ser ut idag. Eftersom konflikten är väldigt gammal så är det svårt att komma fram till en lösning som fyller allas behov. Republiken Italien betonar vikten för ett lugnt och stabilt område. Republiken Italien är samtidigt fullt medveten om att det är svårt att hitta en lösning som gynnar alla parter och är väldigt angelägen att situationen ska lösas för de utsatta.

Republiken Italien föreslår tvåstatslösningen som en lösning på problemet med en strävan efter att alla parter accepterar detta och låter varandra leva i fred på varsin sida gränsen. Detta gör att båda folken kan leva utan ständiga konflikter för att öka lugnet och stabiliteten i området.

 Republiken Italien är medvetna om att det finns hinder med denna lösning. En av dessa är den palestinska teorristorganisationen Hamas som hetsar Israel och kan göra läget oroligt igen, även efter tvåstatslösningen. Därför uppmanar Republiken Italien Hamas att deras terroristiska handlingar ska upphöra, för att underlätta oron efter tvåstatslösningen samt för att alla parter ska acceptera hur det är och tillsammans göra området till en bättre plats att leva på.

 FN har en väldigt stor roll i frågan och är den avgörande faktorn till att man ska finna den bästa möjliga utväg. Alla inblandade måste hjälpas åt. Ett samarbete som är viktigt för att konflikten ska lösas på bästa sätt och så att alla parter är nöjda med resultatet.

Generalförsamlingen

Land: Japan

Delegater: Ludvig Sporre, Axel Leppänen, Jens köhler

Mellanöstern har under de senaste årtiondena varit en scen för terror och konflikter. Israel - Palestina konflikten har länge varit en viktig punkt på den politiska agenda internationellt men brist på vilja har dragit ut på tiden.

Alla människor har rätt till ett liv, men också ett land att leva i och ha en framtid i. Därför är det viktigt att bägge parter, i ordning för att kunna klara av framtida utmaningar lär sig leva i samexistens.

Vi ser ingen annan möjlig lösning än en tvåstatslösning, vilket är viktigt för att kunna se en framtid med större tillväxt och skapa ett lugn i hela religionen. Därför är detta ytterst väsentligt. Var den geografiska gränsen bör dras avhåller Japan sig att uttala sig om.

 Generalförsamlingen

Land: Jordanien

Delegater: Emilia Thor, Norea Sandberg och Rosanna Tahé

Monarkin Jordanien ser mycket allvarligt på konflikten mellan Israel och Palestina, då denna konflikt kommer påverka vårt land negativt i längden. Idag är Jordanien ett land med en stadigt växande ekonomi som med hjälp av bistånd lyckats bli en av de mest industrialiserade längderna i mellanöstern. På grund av konflikten har vi fått ett ökat antal palestinska flyktingar vilket har bidragit till att våra ekonomiska resurser sjunkit, samt att vi inte lyckats behandla dessa flyktingar väl. Detta utsätter människor för dramatiska förhållanden och ostabila tillvaror. Vi prioriterar människans rättighet högt samt dennes rätt till ett tryggt och fritt land. Därför anser vi att det är ytterst relevant att konflikten löses för att försäkra oss om att alla de drabbade människorna blir väl omhändertagna.

Då vi konstaterar att vårt land är i starkt behov av fortsatt ekonomisk tillväxt anser vi därför att konflikten bör lösas inom en snar framtid.

Vi bejakar båda ländernas ståndpunkt, och väljer att stå neutrala i frågan. Både Israel och Palestina har en religiös, kulturell och historisk bakgrund som medför bådas rätt till Jerusalem. För att en lösning skall vara möjlig anser vi därför att landet bör delas i två delar så att resultatet blir så rättvist som möjligt. Hur detta ska gå tillväga är vi dock öppna för att diskutera med det resterande världssamfundet.

Generalförsamlingen

Land: Kanada

Delegater: Anton Svensson, Daniel Jarlstam och Viktor Tyrberg

Israel-Palestina konflikten är en lång och komplex konflikt där man efter över 60 års oroligheter inte fått någon fred. Detta leder till att befolkningen på dom båda sidorna får lida. Krig och eländen måste få ett slut annars kommer antagligen aldrig mellanösterns nationer nå någon större utveckling. Idag belastas den israeliska ekonomin från en extremt stor militärbudget. Samtidigt har Gaza en extremt dålig ekonomi och Västbankens ekonomi är svag. Förhoppningsvis kan vi få någon stabilitet i området inom en snar framtid. I freden måste både palestinierna och israelerna få varsin stat detta är den ända lösningen som är möjlig. Så vi vill ha en två statslösning, vilka gränser och hur det ska ske, lämnar vi öppet för parternas ömsesidiga förhandlingar.

Generalförsamlingen

Land: Folkrepubliken Kina

Delegater: Solin Ahmed, Isabella Cederberg, Emma Nilsson, Alice Afzelius

Folkrepubliken Kina uttrycker sin oro i Israel – Palestina konflikten som länge har pågått utan att nå ett slut. Delegationen Kina fördömer de militära insatser som har gjorts i området som inte har lett till en slutgiltig lösning utan endast krävt livet på över 19 000 oskyldiga människor. Kina menar att konflikten ska lösas på ett fredligt sätt genom förhandlingar mellan de två parterna, Kina anser att militära handlingar inte kan lösa konflikten.

Folkrepubliken Kina tycker att det är bra att FN försöker lösa konflikten, men Kina önskar att Israel och Palestina till en större del ska lösa sina interna konflikter själva utan hjälp från FN. Med andra ord önskar Kina att FN ska ha en mer restriktiv roll i konflikten.

Kina tror att konflikten kan lösas med en tvåstatslösning och uppmuntrar att de två parterna sluter en slutgiltig fred. Det är rimligt att fredsförhandlingarna sker på neutral mark. Det är viktigt att Israel – Palestina konflikten hamnar i centrum och att det blir det enda man fokuserar på i förhandlingarna. Folkrepubliken Kina har sedan några år tillbaka gett ekonomiskt bidrag till Palestina och är villiga att fortsätta med detta. Men Kina påpekar att Folkrepubliken vill fortsätta ha en god relation till båda parter.

Vidare så fördömer delegationen Kina de judiska bosättningarna i Palestina och det fortsatta byggandet av bosättningarna, då det strider mot internationella lagar. Det är viktigt att man respekterar Palestina och ett upphörande av de judiska bosättningarna skulle vara en början.

Generalförsamlingen

Land: Demokratiska republiken Kongo

Delegater: Nadja Carlheim Gyllensköld, Tinde Strand, Wilma Rosengren

Vi den demokratiska republiken Kongo ser mycket allvarligt på frågan gällande Israel/Palestina konflikten. Det nuvarande läget i provinsen är ohållbart då vi anser att största problemet är det ständiga brytandet mot de mänskliga rättigheterna. Vi vill även värna om civilbefolkningen som får försämrade rättigheter på grund av situationen i de drabbade områdena.

Demokratiska republiken Kongo vill komma till en gemensam accepterad lösning som skall baseras på en tvåstatslösning. Vår åsikt lutar åt det här beslutet då vi anser att de båda parterna har historisk rätt till landområdet. Vi strävar efter en överenskommelse som varken skapar vinnare eller förlorare och samtidigt ger ett ökat skydd till civilbefolkningen i det palestinska och israeliska områdena. Vi den demokratiska republiken Kongo är fullt medvetna om situationens allvar och anser att en lösning mellan de båda parterna bör uppmuntras.

Generalförsamlingen

Land: Republiken Kuba

Delegater: Malin Brugge Arelund, Erica Nilsson Thörnqvist, Moltas Bergstrand och Jonatan Pupp

Republiken Kuba ser mycket allvarligt på den 65 år gamla konflikten mellan staten Israel och enligt den kubanska regeringen erkända staten Palestina. Situationen som nuvarande råder på Västbanken och den ständigt utsatta Gazaremsan förkastar mänskliga rättigheter,  något som den imperialistiska staten USA och deras ständiga allierade, Israel, icke tycks vara berörda av.

Den 21:a december 2012 så försökte FN få igenom en resolution där permanent suveränitet för det palestinska folket inom de ockuperade palestinska områden, inklusive östra Jerusalem skulle erkännas. 170 länder röstade för denna resolution, sju emot. Men eftersom den imperialistiska staten USA för alltid kommer att bistå den förtryckande nationen Israel genom att lägga in sin vetorätt så sker det ingen förändring.

Att antalet flyktingar på Gazaremsan ökat från 10% till 70% procent från år 2000 till idag är något som Republiken Kuba fördömer starkt. Även nuläget på Västbanken är djupt upprörande. 750 000 av palestinierna på Västbanken är för nuvarande flyktingar i vad vi anser vara deras eget land, det vill säga internflyktingar.

Vi har sedan länge även konstaterat att de israeliska bosättningarna tränger undan palestinier från deras hem, och därmed också tillintetgör trygghet och ett värdigt liv. Dessa upprörande aktioner bryter mot internationella lagar, något som synnerligen alla  FN-delegationer också bör vara djupt medvetna om. Israels blockad mot Gaza strider mot Genèvekonventionen. Likaså är stoppandet av civila fartyg med humanitär hjälp på internationellt vatten illegalt. Den mur som Israel låtit uppföra runt palestinskt territorium sträcker sig långt in på Västbanken och gör olika områden otillgängliga för palestinierna. Denna mur har fördömts av FN och den internationella domstolen i Haag har kungjort att uppförandet av muren strider mot internationell lagstiftning.

Republiken Kuba kungör att FN:s organ UNCHR bör vara uppmärksamt om hur de mänskliga rättigheterna respekteras i de ockuperade palestinska områdena då statistiken visar att mer än 8000 civila palestinier har omkommit under senaste tjugo åren.

Republiken Kuba vill härmed åberopa i den kommunistiska internationalens namn, en liknande resolution den ifrån 21:a December 2012, där ni ärade delegater kan avgöra ifall det palestinska folket skall få den obestridliga rätten till en egen suverän stat, inklusive den östra delen av Jerusalem, eller att det ska fortsätta lida under den israeliska maktapparaten. Republiken Kuba fastslår därmed en tvåstatslösning, där alla ockuperade palestinska territorium ska förbli suveräna och inte ligga under Israels kontroll. Israel ska helt dra tillbaka sina militära ockupationsstyrkor och ge de palestinska myndigheterna kontroll över sina egna områden. Detta, anser Republiken Kuba, är ett steg i helt rätt riktning där vi frigör det palestinska folket från tyranni och despotism och i den solidariska och socialistiska andan låter ett sårat folk slutligen få sin oförnekliga rätt till en enad stat. En stat, ett land, ett folk.

Generalförsamlingen

Land: Storhertigdömet Luxemburg

Delegater: Ida Andersson, Rebecca Andersson Dahlén och Rebecca Gimbe

Vi i Storhertigdömet Luxemburg beklagar att konflikten mellan Palestina och Israel inte har nått en lösning trots alla fredsförhandlingar men hoppas fortfarande på att det genom fortsatta förhandlingar ska kunna nås en lösning.

Vi i Storhertigdömet Luxemburg anser att i nuläget är en tvåstatslösning det bästa alternativet för att lösa konflikten om landområdet på Västbanken. Vi anser efter övervägande att detta är den lösning som leder till att varken israeliter eller palestinier känner sig undanträngda eller utkastade.

Vi hoppas att de ska kunna se förbi eventuella olikheter och enas om en fredlig lösning. Vi har höga förhoppningar för att de båda folken ska kunna leva i fred med respekt för varandra.Vi hoppas på en lösning som respekterar båda parters önskemål och villkor samtidigt som det skapar en långsiktig och hållbar lösning. Vi anser också för att det ska kunna genomföras måste den Israelitiska bosättningen upphöra medan förhandlingar fortfarande pågår. Även Hamas attacker mot Israel måste upphöra för att båda parter ska kunna enas. Grupper som Hamas kan inte tillåtas om de olika folken ska kunna nå en överenskommelse och leva sida vid sida i fred.

Vi beklagar djupt att flyktingar från olika område fortfarande inte har haft möjligheten att återvända till sitt hemland men vi har höga förhoppningar på att de ska kunna återvända när en fredslösning har uppnåtts. Det mänskliga lidandet måste få ett slut och en fred är att önska för att det ska kunna nås.

Vi uppmuntrar ett fortsatt internationellt sammarbete för att nå en tillfredställande lösning i denna konflikt. Sammanfattningsvis så tycker vi i Storhertigdömet Luxemburg att med de olika folkens bästa i åtanke att en fredlig lösning ska kunna uppnås och vi anser att det på bästa sätt uppnås genom en tvåstatslösning.

Generalförsamlingen

Land: Malaysia

Delegater: Natalie Mitrovska, Amanda Åkesson & Emma Olin

Vi i Malaysia är djupt medvetna om frågan kring Israel-Palestina konflikten och känner med största oro att en lösning på problemet är aktuell. Konflikten har med djup beklagan pågått under flera decennier, och vi är djupt upprörda om att den kommer fortgå under långt tid.

För att öka medvetenheten om palestiniernas situation och för att ha en möjlighet att öka stödet för en fredlig lösning i regionen skapades ett beslut i generalförsamlingen "The Committe on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People", vilket vi i Malaysia är en del av.

Delegationen Malaysia är även en av alla 57 medlemmar i OIC som är en organisation som värnar om den muslimska tron. Vi tror på Muhammeds uppenbarelse och är islamistisk stat. Därför anser delegationen Malaysia att ockupationen av Palestina måste få ett stopp.

Med godkännande av samtliga delegater som representerar Malaysia har vi efter vidare övervägande och med hög beredskap kommit fram till att vi föredrar och önskar en tvådelad stat mellan Israel och Palestina. Med understrykande av att staten Palestina får tillbaks det område de har förlorat under förövande omständigheter och krig. Vi har efter vidare betänkande kommit fram till att detta är den främsta lösningen på problemet i området.

Generalförsamlingen

Land: Kungariket Marocko

Delegater: Josefin Sahlin, Natalie Sandén, Viktoria Ekdahl

Kungariket Marocko förespråkar starkt en tvåstatslösning angående Israel-Palestina-konflikten. Vi ser detta vara den mest gynnsamma lösningen för samtliga involverade stater.Som medlemmar i OIC (Organization of the Islamic Conference) samt Arabförbundet vill vi gärna gynna palestinierna och stöttar PLO (Palestinska Befrielseorganisationen).

Trots våra starka band med Palestina väljer vi i frågan; med respekt till handelspartners, där bland Amerikas Förenta Stater, samt biståndsgivare att förespråka tvåstatslösning. Ett fredsavtal mellan Palestina och Israel bör stå i fokus. Vi uppmuntrar medlare att agera samt dela upp landet efter naturliga gränser. Vi ser gärna att Gazaremsan återigen blir Palestinsk mark, detta eftersom största andelen av befolkningen i området är palestinier.

Vi i Kungariket Marocko tycker oss ha funnit den mest rättvisa av lösningar på konflikten och ser detta ske inom en snar framtid.

Generalförsamlingen

Land: Nigeria

Delegater: Nicole Wasankhasit och Alice Lagerhammar

 Republiken Nigeria är djupt medveten om den ohållbara situationen mellan Israel och Palestina. Med uppmärksamhet på palestiniernas icke humanitära levnadsvillkor, yrkar Nigeria för en självständig palestinsk stat. Med strävan efter ett fredligt Palestina och Israel står Nigeria bakom OIC:s påtryckning av att Israel ska dra sig tillbaka från de ockuperade palestinska områdena.

 Nigeria fördömer Israels barriär i Västbanken, där 85 % av barriären är byggd inom palestinskt territorium, och placerad på så sätt att flertalet palestinier avgränsas från resten av de palestinska samhällena. Nigeria uppmuntrar nedrivning av muren, för ett enat Palestina och för ökad tilltro till Israel. Med förståelse för problem som kommer att uppstå mellan folkgrupperna, så påminner Nigeria om att Nigeria också haft sina religiösa dispyter, men har idag en förbättrad politik med samarbete mellan de religiösa grupperna.

 Djupt upprörd över israeliter som tagit över egendom av palestinskt folk i ockuperad palestinskt område, i påstående om att egendomen tidigare tillhört judarna. Detta går emot Artikel 17 i deklarationen om de mänskliga rättigheterna, som konstaterar att “2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.”

 Nigeria fördömer starkt de våldsamma attacker och trakasserier som begås av israeliska bosättare mot den palestinska civilbefolkningen, inklusive attacker mot islamiska och kristna gudstjänstlokaler. Nigeria är djupt upprörd över bristen på straff mot dessa förbrytare.

 Vidare anser Nigeria Palestinas våldshandlingar mot Israel vara frihetsbekämpning och resistens mot utländska ockupanter.

 Generalförsamling

Land: Demokratiska Folkrepubliken Koreas

Delegat: Miriam Olsson, Oda Collberg och Erik Bäcker

Demokratiska Folkrepubliken Korea fördömer starkt konflikten mellan Israel och Palestina. Demokratiska Folkrepubliken Korea är djupt upprörda över Israels agerande i konflikten och åberopar en Palestinsk självständig stat. Demokratiska Folkrepubliken Korea fördömer även Israels expandering på mark som de inte har någon rätt till. Vi uppmuntrar det palestinska folket att ta till det medel de känner nödvändiga för att bilda en självständig stat. Demokratiska Folkrepubliken Korea föreslår ett Palestina med Jerusalem som huvudstad. Vi betonar vikten av att alla palestinska invånare skall ges möjligheten att återvända hem. Demokratiska Folkrepubliken Korea erkänner inte Israels existens. Vi Demokratiska Folkrepubliken Korea har under många år haft en bra relation med Palestina, detta vill vi fortsätta bygga på, därför stödjer även vi Palestina i denna konflikt. Vi stödjer Palestina fullt ut och erkänner därför inte Israel som en stat.

 Generalförsamlingen 

Land: Nya Zeeland

Delegater: Evelina Fredriksson, Hanna Joelsson, Felicia Nilsson

Nya Zeeland erkände Israel som stat 1947, men på grund av de båda staternas beteende ser vi på Israel-Palestina konflikten med djup oro. Den terrorism som pågår i det aktuella området skapar en infektion som Nya Zeeland anser vara bedrövlig.

Nya Zeeland förespråkar en tvåstatlig lösning utifrån 1967 års gränser, då Nya Zeeland anser att detta skulle skapa en mer jämviktig uppdelning av landområdet. Med understrykande vill Nya Zeeland påminna om att delegationen ej ställer sig bakom Washingtons löften som den amerikanska regeringen gav Israel 2004, eftersom det skulle göra 1967 års gränser inaktuella.

Byggandet av bosättningar i de Israelockuperade områdena i Palestina, är ett av de största hindren i konfliktens fredsförhandling. En tvåstatlig lösning utifrån 1967 års gränser skulle betyda att 300 000 judiska bosättare på de Israelockuperade områdena skulle hamna utanför Israels gränser med den nya uppdelningen. Detta skulle Nya Zeeland beklaga sig över men fastslår även att Israel själva har skapat denna obekväma konsekvens på grund av dess girighet. De Israeliska bosättningarna på palestinsk mark är olagliga enligt internationell rätt, då civilbefolkningen av en ockupationsmakt ej får flyttas till ockuperade områden.

Trots det förtryck som Israel har fört mot Palestina ser Nya Zeeland väldigt skeptiskt och negativt på de terrorrörelser som representerar Palestina, då detta försämrar dess chanser att bli globalt accepterade som en egen stat i internationella forum.

Generalförsamlingen

Land: Pakistan

Delegater: Albin Normark, Caroline Flamborn, Klara Andersson.

Islamiska republiken Pakistan stödjer ohämmat bildandet av en palestinsk stat vid nuvarande Staten Israel och fördömer i starkaste ordalag Israels bildande efter FNs icke-bindande beslut år 1948. Islamiska republiken Pakistan har inte erkänt Staten Israel och understryker att det inte finns något intresse i att göra detta innan staten Palestina är internationellt erkänd. Islamiska republiken Pakistan anser vidare att de övergrepp på palestinska civila som eskalerat sedan Staten Israels bildande år 1948 kan liknas vid de kristna korstågen som förtryckte våra muslimska bröder i området så tidigt som på 1000-talet. Islamiska republiken Pakistan fördömer därför Statens Israels ockupation av Gazaremsan, Västbanken och Östra Jerusalem i de starkaste av ordalag.

Islamiska republiken Pakistan anser att muslimers rätt till området kan härledas tillbaka till den sanna lärans berättelse om hur den verkliga personen Muhammed blev vår profet vid himmelsfärden från Jerusalem. Med detta hållande i minnet anser Islamiska republiken Pakistan att FN upprörande nog inte har tagit hänsyn till den sanna lärans historia vid beslutet år 1948. McMahon-Husain-korrespondensen från 1915 intygar att Storbritannien skulle stötta bildandet av en palestinsk stat. Ändå var Storbritannien en av de drivande parterna när Staten Israel erkändes av FN 1948.

Islamska republiken Pakistan anser att detta bevisar att löften om en palestinsk stat har brutits tidigare och att det bör hållas i minnet. Islamiska republiken Pakistan hänvisar till sanningens ord i Koranen. ”Hjälp varandra till godhet och uppmärksamhet. Led inte varandra till onda gärningar och till fiendskap. Lyssna på Allah. Allah tjänas i vedergällning (Surat al-Ma'ida: 2)”.

Islamiska republiken Pakistan värnar om ett gott samarbete med USA och är därför inte mot Staten Israel där den är belägen idag. Islamiska republiken Pakistan förespråkar med detta i åtanke en tvåstatslösning med betoning på att palestinierna får en egen stat bestående av Västbanken och Gazaremsan samt den östra delen av Jerusalem. För att detta ska bli verklighet konstaterar Islamiska republiken Pakistan att det är av yttersta vikt att båda sidor godtar en fredlig plan för hur frågan ska lösas. Islamiska republiken Pakistan fördömer också terrorism från båda sidor och försäkrar därför att Islamiska republiken Pakistan är beredda att, som en del av världssamfundet, verka för att freden bevaras med de medel som är nödvändiga.

Tillsammans med medlemsländerna i OIC anser Islamiska republiken Pakistan att erkännandet av en palestinsk stat är högst nödvändigt för att nå en tvåstatslösning. Följderna av ett sådant beslut är att förtrycket av våra muslimska bröder i området skulle få ett slut, något Islamiska republiken Pakistan anser vara mycket angeläget.

Generalförsamlingen

Land: Republiken Polen

Delegater: Hanna Åkesson, Linnéa Berglund och Isabel Westerlund

Republiken Polen beklagar att konflikten inte nått en lösning trots många försök till fredsförhandlingar. Vi beklagar alla liv som denna konflikt har tagit och de ovärdiga levnadsförhållanden som många människor lever i. Denna konflikt har pågått under många år men måste nu få en lösning. Republiken Polen ser allvarligt på Israel och Palestina konflikten och värderar högt att komma fram till en fredlig lösning så det Israeliska folket och Palestinska folket kan leva sida vid sida i fred.  

Vår värld har redan i historien sett kränkningar av minoritetsgrupper och folkmord. Detta med förtroende till FN ska aldrig behöva upprepas. Republiken Polen vill se en fredlig lösning i detta problem. En så kallad tvåstatslösning skulle vara den bästa möjligheten för att de båda grupperna ska kunna leva sida vid sida. Att bara en av parterna skulle få en suverän stat skulle kränka den andra gruppens existensrätt.  

För att denna tvåstatslösning ska fungera anser Republiken Polen att det krävs samarbete och respekt för varandra. Vi anser att det finns två hinder för att en långvarig, fredlig och stabil lösning ska bli till. Den första faktorn är de illegala bosättningarna i västbanken som skapar ilska och oro för Palestinierna. Den andra faktorn är hetsen som kommer från Hamas på Gazaremsan, vilket förlänger konflikten ytterligare.

 Vi hoppas på att den påbörjade samexistensen kommer fortsätta, att den kommer utveckla de båda staterna till framgångsrika demokratiska nationer. Med god välfärd och en bra relation.

 Generalförsamlingen

Land: Portugal

Delegater: Ella Sangmyr, Markus Johansson, Signe Öfverberg Wierup

Republiken Portugal anser situationen i Israel och Palestina vara allvarlig och i akut behov av en hållbar lösning. Nationen Portugal fördömer det våld som nuvarande pågår i området och därmed drabbar en oacceptabelt stor mängd av den civila befolkningen. Den här typen av utveckling som har lett till våld är inte hållbar för någon av nationerna i fråga.

Delegationen Portugal har inte direkt anknytning till problemet men förordar en lösning av detta stora problem. Nationen stödjer all form utav diplomatisk fredsförhandling mellan parterna Israel och Palestina och ställer sig direkt emot en militär lösning.

Portugal stöttar de fredsförhandlingar som i september 2010 togs upp mellan både Israel och den palestinska sidan, och stöttar därmed också den amerikanska administrationen under president Obama vars insatser hitintills varit enorma. Nationen Portugal ansluter sig till det internationella samfundets målsättning om en tvåstatslösning i hopp om att Palestina ska kunna bli en oberoende och demokratisk stat, en stat som kan leva sida vid sida i fred med nationen Israel.

Portugals ser gärna att Israel och Palestina själva löser konflikten med hjälp utav fredliga förhandlingar. Stöd på diplomatisk nivå ifrån andra länder anses vara nödvändigt för att i slutändan kunna uppnå den optimala lösningen. Då republiken Portugal i nuläget lider av en rådande ekonomisk kris finns dock inte möjligheten till ekonomiskt stöd från nationen.  Portugal anser istället att lösningen ska finansieras utav ekonomiska stormakter.

Republiken Portugal anser att det ända sättet att lösa konflikten och främja fred i området är en tvåstatslösning. FN:s bestämmelser om mänskliga rättigheter bör ligga i fokus när en eventuell lösning nås, och fredsförhandlingarna bör ha sin utgångspunkt i 1967 delningsplan.

Generalförsamlingen

Land: Rwanda

Delegater: Alma Thell-Lenntorp, Frida Nilsson, Hanna Erlinge

I Israel–Palestina frågan, anser Rwanda att två erkända stater är lösningen på problemet. Vi berömmer de outtröttliga ansträngningar av den amerikanska regeringen, genom sin statssekreterare John Kerry, för att få israeler och palestinier att nå en överenskommelse om återupptagandet av fredssamtalen. Vi hoppas att de länder som kan ha inflytande på båda parter kommer att stärka sina ansträngningar för att uppmuntra Israel och Palestina till att komma till förhandlingarna. I detta sammanhang är det också viktigt att båda sidor avstår från all verksamhet som skulle kunna undergräva en tvåstatslösning.

I Gaza har lugnet som förhandlades fram av Egypten i november 2011 hållits i hög grad, men är fortfarande bräcklig. Vi fördömer den senaste tidens raketattacker mot Israel under juni månad. Vi uttrycker vår uppskattning till den israeliska regeringen för att låta de palestinska fiskarna att fiska inom ca 1 mil från Gaza kusten, jämfört med ca en halv mil tidigare. Vi uppmuntrar Israels regering att lägga till fler kilometer som en förtroendeskapande åtgärd som inte bara kunde förbättra försörjningen för palestinierna utan också förbättra relationerna mellan Palestina och staten Israel.

 Generalförsamlingen

Land: Ryssland

Delegater: Frida Nyrén, Noa Börjeson, Mariam Latif, Oscar Gustafson

 Den Ryska federationen är i dagsläget en av de viktigaste aktörerna för fredsförhandlingar ibland annat Mellanöstern, och är djupt oroade över den rådande situationen i Israel och Palestina. Följaktligen så anser den Ryska federationen att det är av största vikt att finna en hållbar lösning till konflikten mellan Israel och Palestina, då det nuvarande tillståndet av konflikt såväl kränker mänskliga rättigheter som orsakar stort lidande hos den drabbade befolkningen.

Vidare så anser den Ryska Federationen att det är elementärt att grundläggande förutsättningar för en fredlig konfliktlösning bör uppnås, och att samtliga inblandade parter upphör med användandet utav våld. Det är också av yttersta vikt att the Diplomatic Quartet ska ha en ledande roll i lösningen av konflikten i samförstånd med israeliska samt palestinska fredliga ledare. För att skapa förutsättningar för en lyckad fredskonferens så bör fredsförhandlingarna -bland annat- hållas på neutral mark. Med detta i åtanke så välkomnar Ryssland därför möjligheten att hålla fredsförhandlingarna eller delar av dem i Moskva - en internationellt betydelsefull huvudstad som hyser både geografisk, politisk och funktionell relevans för ändamålet.

Den Ryska federationen erkänner staten Palestina som en självständig och suverän stat med gränser baserade på 1967 års gränser, och förespråkar i och med detta en tvåstatslösning. Den eftertraktade, och för flera olika grupper även heliga, staden Jerusalem bör enligt Ryssland vara öppen för alla som önskar besöka den.

Som suverän stat så har Palestina rättigheter som den Ryska Federationen önskar ska respekteras. Därför anser Ryssland att uppförandet av de judiska bosättningarna som låtits bygga på palestinsk mark bör upphöra omgående. Den Ryska federationen betonar även vikten av att konflikten mellan Israel – Palestina bör utredas som den separata konflikt den är, där allt fokus bör ligga på just Israel-Palestina och inte på närliggande oroligheter som råder i Mellanöstern.

Avslutningsvis så önskar den Ryska federationen att, oavsett de meningsskiljaktigheter som eventuellt finns, generalförsamlingens arbete skall komma att leda till fredlig och allmänt accepterad lösning som tillgodoser samtliga parters önskningar, och att en fruktsam och öppen dialog mellan olika aktörer ska uppmuntras.

 Generalförsamlingen

Land: Saudiarabien

Delegater: Bädges Khalil, Jonathan Engdahl, Hanna Högberg och Rebecca Rosenlund

Saudiarabien fördömer attackerna som sker på den Palestinska befolkningen av den Israeliska staten. Kungariket Saudiarabien vill att världen uppmärksammar världens största fängelse. Saudiarabien pratar inte om Guantanamo eller Alcatraz. Saudiarabien talar om Gaza, världens största utomhusfängelse. Saudiarabien kommer att fortsätta bojkotta varor som både exporteras och importeras från Israel samt länder som exporterar och importerar från Israel. Bojkotten kommer ha en fortsättning tills Israel upphäver blockaden av Gaza.

Att Israel använder sig av en mur med taggtråd och elektroniska övervakningssystem som är 8 meter hög och uppskattad längd cirka 500 km lång för att kontrollera den Palestinska marken är någonting Kungariket Saudiarabien ställer sig emot. Saudiarabien anser att det är djupt oroande att ca 85 % av muren är byggd inom Palestinskt område. Utbredningen av muren isolerar väldigt många palestinier, uppskattningsvis 25 000 som bor mellan muren och gränsen till de Israeliska gränserna. Saudiarabien kan inget annat än beklaga denna kränkning Israeliska staten utgör mot den Palestinska befolkningen.

Kungariket Saudiarabien är djupt oroade över att konflikten, efter 65 år inte än är löst. Det har gått för långt. Olika resolutioner för en tvåstatslösning har under åren lagts fram men hela tiden röstats ner av få men mäktiga länder.

Saudiarabien försäkrar samt bekräftar här och nu att man kommer fortsätta att stöda Palestina ekonomiskt så länge Israel fortsätter med sina sanktioner mot den Palestinska befolkningen. Man vill betona vikten av att man fördömer våldet och ockupationen som sker dagligen och har skett under en 65 års tid.

Saudiarabien menar att samtliga länder ställer sig bakom en resolution där man åberopar att muren ska bort. Det är ett signalvärde till människorna där att det är ett första steg för att lösa konflikten. Muren strider mot dem mänskliga rättigheterna. Samtliga länder i världen måste tillsammans kräva att FN tar en mer aktiv roll för att kunna komma ett steg närmre en fredlig lösning.

Kungariket Saudiarabien ser fram emot en lösning som ska gynna alla inblandade parter.

 Generalförsamlingen

Land: Republiken Serbien

Delegater: 

Konflikterna och krigen måste få ett slut. Det rådande läget där terroristgrupper på båda sidor kämpar för sin rätt till landytan har gått för långt. Israel-Palestina är numera känt mer som en konflikt än ett område. Den grundläggande samhällsstrukturen blir lidande och detta måste åtgärdas vid lösandet av konflikten.

I området har civilbefolkningen drabbats i många år och konflikten har eskalerat. Det rådande läget är oacceptabelt och bryter mot ett flertal mänskliga rättigheter. Bland annat förekommer civila dödsfall, icke våldsamma demonstranter trakasseras och fångar torteras. Brotten mot de mänskliga rättigheterna måste omedelbart upphöra.

Vi från Serbien anser att en fredlig tvåstatslösning är nödvändig. Båda grupperna måste få en yta att bo på. Uppdelningen av markytan ska vara rättvis och jämnt fördelad. För att komma dit krävs fredliga förhandlingar mellan ledarna för de två grupperna. En förutsättning för att de fredliga förhandlingarna ska kunna ske är att terrorristattackerna omgående upphör.

Vid genomförandet av tvåstatslösning är det viktigt att värna om demokratiskt valda ledningar. Terroristgrupperna behöver bekämpas och fredsbevarande arbete är ett centralt inslag för en hållbar tvåstatslösning.

Vi i Serbien hyser förhoppningar om ett närliggande avslut på konflikten och en fredlig tvåstatslösning. Med demokrati och fredssamtal som grund i de två staterna kommer en hållbar fred kunna säkras.

 Generalförsamlingen

Land: Spanien

Delegater: Olle Berggren, Alexander Olin, Elis Allmark

 Spanien angående Israel-Palestinakonflikten

 Konungariket Spanien uttrycker en djup oro över den rådande situationen i Israel-Palestinaområdet. Spanien uttrycker stor beklagan för offren på båda sidor som konflikten skördat. Spanien är fullt medveten om den humanitära situationen på Gazaremsan och Västbanken och är väldigt angelägen om att förbättra situationen för palestinierna. Samtidigt som Spanien har förståelse för Israels intressen och säkerhet.

 Spanien är djupt övertygad om att EU har en betydande roll i fredsförhandlingarna. Därför har vi stött EU i deras tidigare förslag om ett erkännandet av PLO och av palestiniernas rätt till en stat, och fortsätter stödja EU i deras krav på ett stopp av konstruktionen av nya israeliska bosättningar på Västbanken.

 Spanien har en önskan om en tvåstatslösning där både Israels och Palestinas suveränitet och säkerhet garanteras och respekteras.

 Generalförsamlingen

Land: Storbritannien

Delegat: Elias Lilja, David Billgren och Victor Christopherson  

Storbritannien angående konflikten mellan Israel och Palestina

Storbritannien är djupt engagerade i Israel-Palestina konflikten och är angelägna att den ska få ett slut. Följaktligen för att denna fred skall vara hållbar måste det vara en ömsesidig överenskommelse. Storbritannien har sedan 1917, i enlighet med Balfourdeklarationen, varit involverade i konflikten och strävat efter upprättandet av en judisk stat i Palestina. Dock under omständigheterna att detta skulle komma att påverka den i Palestina redan boende arabiska befolkningen i så liten mån som möjligt. Storbritannien fördömer dödandet från båda sidor och yrkar på att fredssamtalen mellan parterna återupptas.

Storbritannien, i enlighet med Mellanösternkvartettens linje som innefattar EU, USA, FN och Ryssland, stödjer idag en tvåstatslösning. Således betonar Storbritannien vikten av att Israel och Palestina för en dialog om gränsdragningarna. Historien har visat att det är problematiskt att tvinga fram en långvarig fred om inte de som berörs av konflikten accepterar villkoren.

Vidare finner Storbritannien att de illegala bosättningarna på Västbanken och pågående byggandet av dessa är problematiska. Samtidigt uppmuntrar Storbritannien Israels beslut att lägga ner delar av byggnadsplanerna efter påtryckningar från omvärlden. Storbritannien fördömer Hamas terrorattacker som skapar spänning och leder till fördröjningar i fredsförhandlingarna.

En av FNs främsta uppgifter är att bidra till ett klimat där en långvarig fred kan växa fram ostört, där man ser till båda parternas behov och att FN skall ge fredsmäklarna utrymme att förhandla. Storbritannien har under en tid bidragit med expertis, rörande upprättandet av ett palestinskt polisväsende. Vidare uppmanar Storbritannien samtliga FN länder att fortsätta erbjuda expertis som kan vara av stor vikt vid instiftandet av statliga institutioner.

Sammanfattningsvis förespråkar Storbritannien en tvåstatslösning där man ser till båda parters intressen. Storbritannien fördömer dödandet från båda sidor och framhåller vikten av att de involverade i konflikten måste acceptera fredsvillkoren då annars finns faran att freden inte blir långvarig.  

 Generalförsamlingen

Land: Sydafrika

Deltagare: Oskar Mattsson, Umut Özen, Sebastian Mårtensson, Jonas Thunberg

Sydafrika är ett multietniskt och multireligiöst land vars utrikespolitik kan summeras med mänsklighet. Sydafrika vädjar därför Israel att lämna de ockuperade palestinska territorierna vilket inkluderar, Västbanken, Gazaremsan och hela Jerusalem. Trots att Israel menar att deras huvudstad är Jerusalem, har nästan alla länder i hela världen erkänt Tel Aviv som Israels rätta huvudstad. 

Sydafrika vill därför att en internationell styrka placeras i de palestinska territorierna, att Israel avslutar deras kontroll av tidigare nämnda områden och avbryter sina militära handlingar i de palestinska territorierna. På så sätt tror Sydafrika att en tvåstatslösning vore den bästa lösningen på denna konflikt.

 Generalförsamlingen

Land: Sydkorea

Delegater: Emilie Boson, Fredrik Jonasson, Ale Köhler Jakobsson

Konflikten mellan Israel och Palestina har pågått länge, och är väldigt komplicerad. Vi i Sydkorea anser att denna bör upphöra snarast, då civila ständigt tvingas leva under svåra förhållanden.

Sydkorea anser att ett av huvudorsakerna  till konflikten är den terror som utförs av den Palestinska sidan. Främst fördömer vi terrororganisationen Hamas som styr i det Palestinska området Gaza, som använder terror i form av konstant raketskjutning, istället för diplomatiska lösningar vilket gör att både israeler och palestinier konstant lever under farliga förhållanden.

Vi menar att det är absolut nödvändigt för terrorismen att upphöra omedelbart. Därför kräver vi att Hamas genast ska avskaffas, så situationen för såväl palestinier i Gaza som israeler förbättras. Vi hoppas detta ska fungera genom uppmaning till att de länder som stödjer Hamas med vapen ska sätta stopp för deras handel med organisationen. Sedan anser vi att världssamfundet ska bidra ekonomiskt, så utbildningen kan förbättras. Vi i Sydkorea känner att detta är vad som kommer föra folket framåt och bort från våldet.  

Sydkorea stödjer den judiska staten Israels rätt att existera, och även palestiniernas rätt till samma levnadsvillkor och mänskliga rättigheter som israelerna. Vi är för en tvåstatslösning, men är oroliga över oenigheten mellan styret i Gaza och Västbanken. Det är vår bestämda uppfattning att splittringen mellan Hamas och Fatah sätter stopp för fredsprocessen, och därför anser vi att tvåstatslösningen inte är aktuell förrän detta förbättras.

För att en tvåstatslösning ska kunna fungera förutsätter vi att terrorn är obefintlig och att de styrande makterna i Gaza och på Västbanken kommer överens och tillsammans jobbar för både en judisk och palestinsk stat.

 Generalförsamlingen

Land: Arabrepubliken Syrien

Delegater: Caroline Lundblad, Markus Richter, Sebastian Lindsjö

Arabrepubliken Syrien ser mycket allvarligt på konflikten mellan det Israeliska och det palestinska folket. Konflikten skapar även oro i Mellanöstern och politiskt hela världen vilket fastslår vikten av denna tvist, därför uppmuntrar vi att detta dilemma behandlas varsamt. Den Arabiska republiken Syrien lägger vikt på att samarbeta och vi är öppna inför kommande förhandlingar som kan resultera i att konflikten löses. Arabrepubliken Syrien står på inga villkor för ett förslag som är mer fördelaktig för den israeliska staten.

Den Arabiska republiken Syrien vill poängtera att den Palestinska parten i denna konflikt inte kan föra någon talan i FN, vi har ingått ett samarbete med palestinierna och ser det som vår uppgift att göra deras röst hörd. Den viktigaste parten i konfliken får inte under några omständigheter förbises. Vad som händer i en stat där en part får mer makt än en annan är självklar, oreda, hela denna konflikt är grundat ur scenariot att en part tog makten från en annan och fick på så vis mer makt, i detta fall Israel.

Lösningen som vi i Syrien åberopar är en två-statslösning där båda parter får en jämbördig utdelning. Enbart under omständigheten att krav från Palestina och arabvärlden följs. Lösningen på ett, i denna utsträckning, komplext problem kan ej utfalla i perfektion för alla parter vilket måste uppmärksammans.

Arabrepubliken är djupt medveten om att konflikten är kraftigt infiltrerad och är övertygad om att om alla stater ser till dem inblandades bästa kommer lösningen att ske på ett sätt där civilbefolkningen drabbas på ett sparsamt vis.  

Generalförsamlingen

Land: Togo

Delegater: Edda Carlhenricsdotter, Jacob Carlsson och Elias Kjellsson

Togolesiska republiken uttrycker sin största oro över konflikten mellan Israel och Palestina. Vi beklagar djupt att fredsförhandlingarna mellan den israeliska staten och det palestinska folkets representanter har stagnerat med en övervägande risk för att processen helt och hållet avstannar. Uteblivna kompromisser undergräver förutsättningarna för det palestinska och israeliska folkets fredliga samexistens samt ökar risken för instabilitet i regionen.

Togo understryker att en rättvis lösning av gränserna omöjliggörs utan hållbara överenskommelser och avtal i bosättningsfrågan. Vi är djupt medvetna om konfliktens dignitet samt de konsekvenser av kriget och kostnaden av otrygghet i landet. En demokrati förbjuder inte självförsvar medan Israel skyddar oskyldiga civila är Hamas en terroristorganisation som mördar civila. Israel utdelade ett hårt slag mot Hamas. Vår ledstjärna är klart - vi kommer alltid uppmana och understryka betydelsen av fredliga lösningar på konflikter.

Generalförsamlingen

Land: Tunisien

Delegater: Marcus Régi, Rami Raghid och Marcus Johnsson

 Tunisien ser mycket allvarligt på den pågående konflikten om Israel/Palestina. Tunisien är djupt oroade över de våldshandlingar som präglar både den Palestinska men även den Israeliska befolkningen. En lösning som gynnar båda parter är enligt Tunisien att föredra.

Tunisien beklagar att situationen kommit till ett så drastiskt skede som det nuvarande befinner sig i. Erkännandet av staten Palestina är ett välkänt faktum för Tunisien.

Tunisien ser även mycket allvarligt på de områden som Israel för tillfället ockuperar. Ett tillbakadragande från dessa områden är därför att föredra. Tunisien har förståelse för Israels behov om ägande av dessa landområden, men vill påpeka strävan som både Palestina och Israel har om fred mellan staterna. Tunisien anser därmed att ett tillbakadragande är den mest valida lösningen på en så långvarig konflikt som denna. Tunisien vill därmed åkalla det kända utrycket land för fred. Om denna tillbakadragning blir veklighet så har Tunisien också som fokus att en oberoende Palestinsk stat inrättas och ska få möjligheten att existera jämsides Israel.

Tunisien vill påpeka rent historiskt att de judiska och Palestinska befolkningarna har levt i symbios under en lång period. Denna glanstid vill Tunisien återigen upprätta och vill göra detta genom en tvåstatslösning. Under denna period var det en muslims stat som satt i makten. Som avslutning vill Tunisien därmed påpeka att Palestina har rätt till Jerusalem för att fred ska råda mellan dess två stora stater.

 Generalförsamlingen

Land: Turkiet

Delegater: Lovisa Feikes de Groot, Agnes Wiberg, Lisa Cronquist.

Turkiet anser att Israel- och Palestinakonflikten är en utav de största utmaningarna i regionen och att hitta en lösning snarast är av högsta prioritering. Turkiet vill uttrycka sin oro över Israels inställning till de olagliga bosättningarna på palestinsk mark och vi förkastar alla former utav våldshandlingar som Israel utsätter det palestinska folket för. De 5200 palestinska fångarna som enligt UNICEF sitter fängslade samt blockaden av förnödenheter till Gazaområdet är något Turkiet är starkt emot då dessa metoder aldrig kommer bringa fred. Blockaden av Gaza är inhuman då den försämrar de redan förkastliga sociala, humanitära och ekonomiska förhållanden som råder i området.

Turkiet känner ett stort ansvar för regionen på grund av den historiska bakgrunden, då alla angränsande länder i området var enade i det Osmanska riket och därför är Turkiet beredda att bistå i eventuella FN sanktioner.

Turkiet tror på en tvåstatslösning efter 1967 års gränser med östra Jerusalem som Palestinas huvudstad. Det är av högsta vikt att Israel erkänner Palestina som en självständig stat för de fortgående fredsförhandlingarna. En palestinsk stat med samlingsregering led av Mahmoud Abbas anser Turkiet är en lösning. Vi uppmuntrar vidare de pågående fredsförhandlingarna och hoppas att dessa bringa i fred i området.

 Generalförsamling

Land: Tyskland

Delegater: Samuel Körner Lilja, Rasmus Karlsson, Emma Grahn

I snart 70 år har det som har blivit benämnt som Israel-Palestina konflikten bekymrat världen. I snart 70 år har vi diskuterat hur gränsdragningarna ska gå i regionen. Det är en konflikt som har skördat många liv under dessa 70 år och siffran på liv ökar efter varje år. Det är en konflikt som skapar ovärdiga levnadsförhållanden för många människor, Palestinier så väl som Israeler. Det är en låst konflikt som vi på nytt måste skapa förändring och förbättring i.

Förbundsrepubliken Tyskland ser det som vår främsta uppgift att på så många sätt som möjligt verka för en stabil och långvarig fred. Tyskland tror att vårt främsta sätt att verka för en fred är genom att skapa stabilitet och lugn. En stabilitet och ett lugn mellan alla de politiskt och religiöst extrema grupper som finns, både bland de som definierar sig som pro-Israel och pro-Palestina. Men för att uppnå målet med en långvarig fred så anser Tyskland att det krävs samarbete. Samarbete är vägen till samförstånd nationer och människor emellan.

För att skapa denna stabilitet och detta lugn så anser Tyskland att den bästa lösningen för att uppnå dessa mål är en tvåstatslösning. Vi anser att en tvåstatslösning är den bästa eftersom att den ger båda folken en rätt att existera sida vid sida. Att välja ett alternativ som innebär att ett av folken inte kommer att få en suverän stat skulle vara att kränka denna folkgrupps existensrätt och vi och hela världen har allt för mörka minnen av kränkningar gentemot folkgrupper för att låta detta ske.

För att skapa en grund för denna tvåstatslösning så krävs det en ökad respekt folken emellan. Ett ökat samarbete och en ökad samförståelse. Tyskland anser att det finns två faktorer som på ett särskilt sätt hindrar en långvarig och stabil fred. Den ena av dessa faktorer är alla de illegala bosättningar som är utspridda på Västbanken. Dessa bosättningar skapar ilska och oro för palestinier. De hetsar och förhindrar en fredliglösning. Den andra faktorn är den hets som kommer från Hamas på Gazaremsan. Hamas hetsar Israel och förlänger på så sätt konflikten ytterligare. Med denna syn på Hamas gläds Tyskland åt att president Abbas har valt att motsätta sig de åsikter som Hamas har uttalat om att Hamas inte önskar en Israelisk stats existens.

För att lösa problemet med konflikten så önskar Förbundsrepubliken Tyskland att den ockupation som inleddes 1967 upphör för att på så sätt lägga en grund till en god samexistens. En samexistens mellan två fria folk. En samexistens mellan två suveräna och demokratiska nationer som i fred kommer kunna utvecklas och frodas som bröder och systrar i en fredlig och demokratisk gemenskap.        

 Generalförsamlingen

Land: Amerikas Förenta Stater

Delegater: Torbjörn Carlsson, Nora Gullberg, Sam Johansson, Erik Rydén, Arvid Norman

 Amerikas Förenta Stater gällande konflikten mellan Israel och Palestina

USA ser med djupaste allvar och beklagan på de långtgående stridigheterna mellan Israel och Palestina. Denna mångfacetterade konflikt har skördat otaliga civila offer och fortskridit i över ett halvt sekel utan att någon hållbar lösning har uppnåtts mellan parterna i fråga. En hel generation människors liv har nedtyngts av krig, splittrade familjer och en tillvaro präglad av ständigt hot. Konflikten har berört så många och påverkat så mycket att det för länge sedan upphörde att vara en lättlöslig fråga. Således måste konflikten närmas med känslighet och förståelse för historiens djupa rötter.

I den långa strävan för fred har USA flertalet gånger tagit initiativ till, och agerat medlare i, samtal mellan Israel och Palestina. De Förenta Staterna har stått bakom och drivit såväl första Camp David-avtalet, som åstadkom fred mellan Israel och Egypten, och Osloavtalen 1993. Även det andra Camp David-avtalet drevs av USA och är, trots att det inte implementerades till fullo, den främsta grunden för nuvarande förhandlingar i egenskap av att vara det avtal som nått närmast konsensus. Under dessa förhandlingar har det blivit tydligt att en tvåstatslösning är det enda realistiska tillvägagångssättet för en hållbar fred.

USA framhåller även betydelsen av att båda parter åtar sig centrala roller i framtagandet av en lösning och att de övriga länder som är direkt berörda av konflikten, såsom grannländer, inkluderas i fredsprocessen. Amerikas Förenta Stater betonar vidare att Israel inte kan utelämnas ur en hållbar och varaktig fredslösning och att en ändamålsenlig resolution inte under några omständigheter bör författas utan landets deltagande. Under initiativen till fred har det blivit tydligt att nyckeln till fred och stabilitet i mellanöstern är en ömsesidig överenskommelse som de två parterna gemensamt har dikterat. Det internationella samarbete som för närvarande drivs genom Mellanösternkvartetten spelar även en vital roll i fredsförhandlingarna. Amerikas Förenta Stater önskar framhäva Kvartettens och dess medlingsarbetes betydelse i fredsprocessen och vikten av att samarbetet fortskrider.

FN:s roll i fredsprocessen är ej heller negligerbar och bland annat dess deltagande i Roadmap for Peace med expertis och bidragande med fredsbevarande trupper på Golanhöjderna och innan dess på Sinaihalvön är positiva och framgångsrika exempel på FN:s direkta insatser. FN är även det bästa diskussionsmediet för att det internationella samfundet skall uppnå samförstånd i frågan.  Emellertid bör inte detta överskugga överenskommelser som görs av de länder som de facto är direkt involverade.

Inför dessa förhandlingar hoppas och uppmanar USA att så många nationer som möjligt visar den kompromissvilja och fredssträvan som krävs för att denna generalförsamling skall uppnå de resultat som kan leda till en varaktig och fullständig fred. Det är med dessa ord, dessa övertygelser och detta hopp som Amerikas Förenta Stater kommer verka för en varaktig fred i Mellanöstern, genom de Förenta Nationerna.

 Generalförsamlingen

Land: Venezuela

Delegater: Elise Spencer, Gustav Nordahl, Ida Andersson

Konflikten mellan Israel och Palestina påverkar inte bara grannländerna kring de två staterna utan även Venezuela och andra länder överallt omkring i världen. Sydamerika och mer specifikt i Venezuela finns det mer än 100 000 muslimska flyktingar. Flyktingar som kommer till Venezuela kommer huvudsakligen för att fly från krig och ett av de krigen är Israel och Palestina konflikten. Israel har med sin politik bedrivit muslimer från muslimernas hemland Palestina, vilket Venezuela samt många andra länder erkänt som en stat. Venezuela har inga anti-semitiska attityder, men anser Israels sionistiska politik oacceptabel, och inget av vad judarna utsatts för under t.ex. 1940-talet kan ursäkta förekommande folkmordshandlingar.

Delegationen i Venezuela är bekymrade för Palestinas öde, hållande i minnet bombningen i Qana och konflikten på Gazaremsan. Venezuela anser att sionism är en annan form av rasism, och bör därför inte accepteras. Venezuela är som sagt medvetna om judarnas svårigheter, då Republiken Venezuela med detta i åtanke låg bakom en utav rösterna som röstade in Israel i FN.  Trots svårigheterna anser Venezuela dock att detta inte kan rättfärdiga Israels folkmordshandlingar i t.ex. Gaza och Qana. Venezuela anser att vid godkännande av dessa handlingar uppmuntrar man beklaglig blodspilla. Palestinier har precis som judar, rätt till boplats och säkerhet, allt annat är oacceptabelt.

Palestinas folk förtrycks på helt opolitiska grunder, men som ändå rättfärdigas av en stormakt som USA. Detta samarbete mellan staterna har inte skapats för att stödja de religiösa idéer som Israel driver utan för ett själviskt syfte, för att få en fot i mellanöstern och ytterligare en väg för att stärka internationella affärer. För Venezuela är detta problem också en verklighet som måste sättas stopp för, därmed tar vi gärna emot förslag till hur detta problem ska lösas.

 Generalförsamlingen

Land: Vietnam

Delegater: Johan Holmberg, Vilma Nilsson och Carl Forssell

 Vietnam som nation har länge varit fokuserat på sig själv, eftersom det har haft ett långt och blodigt inbördeskrig under senare halvan av nittonhundratalet, så därför har det varit isolerat internationellt och valt att bygga upp sin nation. Det är inte förrän senare år som Vietnam har förmågan att bli involverade internationellt, bland annat i Asien.

 Vietnams ställningstagande inom Israel och Palestina-konflikten är lojalitet gentemot Israel, men Vietnam stödjer även Palestinas erkännande som en egen stat och har även medkänsla för palestinierna. Vietnam visar en viss lojalitet mot Israel, är eftersom de gav oss förnödenheter och resurser när Vietnam genomgick en process av svårt inbördeskrig, som varade i tjugo år. Vietnam finner att vill åtgärda och betala tillbaka dem med vår lojalitet och medkänsla. Anledningen till varför Vietnam fick förnödenheter och resurser från Israel, är för att Vietnam har en judisk minoritet som också utsattes för bombningarna under vårt långa inbördeskrig. Israel skickade mediciner och mat till vårt svårt utsatta folk. För det är Vietnam tacksamma. Vietnam har även etablerat en god kontakt med Israel via diplomati. Vietnam fördömer dem dock för byggandet av bostäder i östra Jerusalem.

 Vietnam står neutralt i konflikten men vill gemensamt inom generalförsamlingen komma på en fredlig lösning som alla är gemensamt överens om, vi är därför öppna för förslag och förhandlingar. Vietnam vet hur det är att kämpa för sin egen identitet som en nation. Vietnam tror på en tvåstatslösning.

 Icke inlämnade policy paper till generalförsamlingsfrågan:

Egypten

Etiopien

Grekland


© Håkan Danielsson 2022