Rollspel 2019

Rollspelet 2019 hade som huvudfråga i FN-rollspelet 2019 i rollspel 1 Israel/Palestina och i rollspel 2 var det både Israel/Palestina och krigsförbrytelser i Syrien och Irak.

Dokument

Position paper

Bilder till rollspel 2

Schema rollspel 2

© Håkan Danielsson 2023