Säkerhetsrådet Rollspel 2

Delegation: Angola 

Utskott: UNSC Jemen

Delegat: Amanda Runsten 

 Vi, delegationen Angola värnar om alla människors rätt till liv. Därför ligger det i Angolas största intresse att de väpnade konflikterna upphör. Därför ställer sig Angola bakom upphörandet av vapenexporten till Saudiarabien. 

 Det har varit många konflikter i arabrepubliken Jemen. Situationen i Jemen kan beskrivas som en humanitär katastrof. Det pågående inbördeskriget mellan staten och houthi-rörelsen i norr, har skapat bekymmer. Siffran på tusentalet civila dödsfall under konflikten stiger efter varje dag som går. Som ett resultat till inbördeskriget och de senaste striderna, har ett flertal av invånarna haft ett akut behov av sjukvårdsinsatser. Det är även ett flertal invånare som lider av undernäring som Angola, vilket landet värdesätter och kommer införa ansträngningar för att arbeta emot. 

 Vi, Angola finner situationen i Jemen oerhört allvarlig och dess konsekvenser förödande. Det är dags att solidariskt hitta en lösning som kan innebära en positiv utgång för så många parter som möjligt. Därför välkomnar Angola möjligheter för samarbeten med andra delegationer för att uppnå fred. 

 Angola vill tydliggöra att vi inte under några omständigheter stödjer Saudiarabien eller Iran och Houthi-rörelsen. Angola är övertygat att med tillräcklig enighet mellan delegationerna där intresset för fred i Saudiarabien är aktuellt, kan de väpnade konflikterna och de hemska konsekvenserna förintas. 

Land Folkrepubliken Egypten

Utskott: UNSC

Delegat: Isac Johnsson

Konflikten i Yemen upptrappas exponentiellt genom Houthi rebellernas ökade styrka och regeringens svårighet att inneha kontroll med de ökade påtryckningarna som tillfaller.

Folkrepubliken Egypten är djupt övertygade att konflikten i Yemen bör prioriteras högt då det innebär stora risker för regionen och omvärlden om konflikten inte hanteras snarast. 

Folkrepubliken Egypten råder att militärasammanslutningar medför en minskad makt hos Houthi rebellerna och regeringens stabilitet kan återställas. Humanitärt stöd utifrån varje stats kapacitet kan med stöd av militärasammanslutningar tillföras till Yemen. 

Delegation: Republiken Frankrike

Delegat: Iulia Manzicu

UNSC | Jemen

Närvarandet av terroristgruppen islamiska staten och dess diverse angrepp i Republiken Jemen försvårar civilbefolkningens situation. Islamiska statens avsikter i samband med konflikter i Republiken Jemen förklaras med deras globalt allmänna vision. Frankrike främjar de mänskliga rättigheterna som fastslår att varje människa är berättigad till friheten att styra över sitt liv, religion och etnicitet. Med viljan att behålla deklarationen om de mänskliga rättigheterna intakt och förminska massmordet av civilbefolkningen i Republiken Jemen betonar Frankrike att Förenta Nationernas medlemsländer måste anta de åtgärder som krävs för att eliminera islamiska staten som  inte endast är ett hot för Jemen, men för hela världen.

Frankrike uppmanar att Förenta nationernas medlemsländer står upp för bevarandet av mänskliga rättigheterna genom att ställa sig mot islamiska statens massmord. Frankrike uppmanar till ett samarbetsavtal mellan världens länder där alla ska signera och därmed samarbeta för att eliminera denna gruppering som hotar civilbefolkningen i Jemen. Länderna ska gemensamt fastlägga olika fredliga metoder att avlägsna dessa. Civilbefolkningens säkerhet måste öka.

Frankrike vill anmärka flyktingströmmar som stora delar av världen har utsatts för. Situationen har medfört och medför stora ekonomiska problem i flertal inblandade länder. Oroligheterna i Republiken Jemen har resulterat i ytterligare 120 000 personer för omvärlden att hantera. Republiken Frankrike tillhåller därför att alla länderna ska införa ytterligare strängare sanktioner. Vid en punkt där internationella aktörer utesluts ökar chansen för nationella aktörer att nå förhandlingsbordet och den folkvalda regeringen har större möjlighet att återfå sin makt.

Policy papper

Land: Staten Japan

Utskott: UNSC

Delegat: Henrik Svensson

Staten Japan ser allvarligt på konflikten i Jemen, där en fredlig lösning skall äga rum snarast. Den situation som existerar i det nuvarande Jemen är inget vi vill kvarhålla. Det krävs ett större fokus på konflikten och gemensamma åtgärder. Delegationen anser att med ett gemensamt arbete med FN kan man åstadkomma en fredlig utväg för republiken Jemen.

Problematiken som har uppstått av deras inrikes konflikter och dess humanitära konsekvenser är väldigt akut anser staten Japan. Den brist av livsviktiga resurser som republiken Jemen lider av har skapat en medmänsklig katastrof. Staten Japan kommer fokusera på humanitära insatser för befolkningen i Jemen, då man tidigare har gjort sanktioner till olika ledare i staten Jemen som inte har varit tillräckligt effektiva.

Land: Foklrepubliken Kina

Utskott:UNSC

Delegat: Elsa Nordström

Land: Malaysia

Utskott: UNCS Jemen 

Delegat: Johanna Fahlström 

Förbundsstaten Malaysia har uppmärksammat den konflikten som äger rum i arabrepubliken Jemen och inser den stora betydelsen av den. Det pågående inbördeskrig som äger rum mellan Houthi-rörelsen och regeringen sedan självständigheten har skapat en ohållbar situation. Civilbefolkningen har än en gång blivit offer. 

Förbundsstaten Malaysia ser allvaret i denna konflikt, speciellt talandes om det humanitära krisen i Jemen. Ett ökat humanitärt bidrag förespråkas därför av förbundsstaten Malaysia för att få stabilitet i landet. Delegationen Malaysia förlitar sig därför på medlemsländerna i FN:s säkerhetsråd ska agera genom att lösa denna konflikt på ett hedersamt sätt. Viktigt att belysa är att säkerhetsrådet ej kan agera utifrån eget intresse utan måste ta hänsyn till den civilbefolkning som lever i landet. För att denna konflikt ska få ett slut måste de olika aktörerna arbeta tillsammans.

POLICY PAPER

Land: Ryska federationen

Utskott: UNSC

Delegat: Baltsar Lindgren

________________________________________________________________________

Den ryska federationen är medveten om situationen i Jemen och anser att den är minst sagt oroande. De liv som spills i kriget mellan regeringen i republiken Jemen och rebellerna i landet är i den Ryska federationens mening något som måste upphöra.

Ett stabilt land grundas på en stabil regering och det är detta Republiken Jemen är i behov av. Att bestämma denna regering är dock inte externa aktörers ansvar då det är en av Jemens inre angelägenheter. Därför betonar den Ryska federationen Jemens suveränitet och anser att den inte bör överträdas. 

Istället för militära åtgärder, som för närvarande kostar liv och förvärrar den humanitära situationen avsevärt ser den Ryska federationen att en fredlig lösning genom vapenvila och politiska fredssamtal är lösningen till denna konflikt.

 Policy Paper

Land: Senegal

Utskott: Säkerhetsrådet

Delegat: Linnea Andersson

Problem

Vi i republiken Senegal anser att den regim som sitter vid makten i dagsläget inte är fungerande och vi stödjer inte denna, på grund av att befolkningen i landet blir lidande och det blir en humanitär oförrätt. 

Vi i republiken Senegal är oroliga över den humanitära situationen i Jemen, då över 120 000 människor är på flykt. Detta på grund av den regim som sitter vid makten idag.

Vi i republiken Senegal ser med största oro på det maktmissbruk som Houthi-rörelsen praktiserar i Jemen.

Förslag på lösningar

Vi i republiken Senegal är djupt övertygade om att ett demokratiskt nyval skulle behövas i republiken Jemen.

Vi i republiken Senegal uppmuntrar till fortsatt humanitär hjälp i Jemen för att underlätta för de 2,3 miljoner människor som lever utan hem idag.

Land: Konungariket Spanien

Utskott: UNSC

Delegat: Victor Thörnqvist

Konungariket Spanien anser att den nuvarande konflikten i Republiken Jemen är mycket oroande. Den civila befolkningen i Jemen utsätts för dagliga hot och får därmed fly sina hem. Undersökningar av FN bekräftar att landet är i nöd av humanitära aktioner eftersom det finns en stor skala av civila som inte har tillgång till medicinsk hjälp, mat och ett säkert hem.

Konungariket Spanien anser inte att de fortsatta flygbombningarna och militära aktioner inom landet är ingen lösning till konflikten utan snarare att det leder till en eskalering.

Konungariket Spanien fördömer därför de terroristaktioner, militära aktioner och flygbombningar som kontinuerligt hotar de civila inom landet och yrkar för en fredlig samt humanitär lösning.

 UNSC Jemen

Land: Storbritannien

Delegat: Cornelia Lindvall

Jemen har under lång tid präglats utav stora konflikter. Bakgrunden till den väpnade konflikt som sker just nu är till följd av spänningar mellan den nuvarande regimen och en del av Al-Quida samt mellan gamla Nord- och Sydjemen. Utöver den konflikten har landet också problem med korruption, klaner, vattenbrist och drogen kaht. Även fattigdomen i landet är stor. Korruptionen i landet beror på de låga lönerna, många tar emot mutor för att kunna kompensera för detta.

Storbritannien anser att konflikten i Jemen är något som FN tillsammans måste jobba mot att lösa. Vi anser att det bästa sättet att komma fram till en hållbar lösning för landet är att jobba mot en vapenvila. Trots tidigare misslyckade försök att upprätthålla en vapenvila är det med stor övertygelse som vi menar på att det bästa för landets framtid är att jobba mot en sådan. Genom att etablera en vapenvila kommer landet att under lugna förhållanden kunna förhandla fram en lösning på de olika konflikter som pågår. Storbritannien anser vidare att FN med stor fördel kan hjälpa Jemen att etablera vapenvila och så småningom fred, där eftersom föreslår vi också att vi ska hjälpa Jemen med de problem som eventuellt kvarstår när konflikterna lösts. Detta för att kunna försäkra oss om att de inte uppstår igen.

Utskott: UNSC

Delegation: Ukraina

Delegat: Kajsa Jernetz

Ukraina konstaterar att det humanitära läget i Jemen just nu är krisartat. Således bör det vara av högsta prioritet att förhandla fram en vapenvila och bistå med humanitära medel så som mat, rent vatten och tak över huvudet. I nuläget är många av landets invånare på flykt och en upptrappning av vapenanvändningen i konflikten kommer snarare skada än hjälpa landets civilbefolkning.

Ukraina anser att Jemen bör få hjälp att demokratiseras men att detta bör ske på fredlig väg. I nuläget hotas demokratin av att diverse rebellgrupper försöker stoppa regeringen genom statskupper. Det är därför angeläget att regeringen i Jemen kan söka stöd hos andra demokratiska regeringar. Suveränitetsprincipen bör inte kränkas ytterligare genom ökad militär närvaro. Delegationen Ukraina vill även belysa att inget land ensamt kan lösa situationen i Jemen utan att internationellt samarbete är av högsta vikt.

Delegationen: Uruguay

Delegat: Mia Blagic

UNSC | Jemen

Då republiken Uruguay är med i FN anses de ha en skyldighet att försöka få ett stopp på konflikten så snabbt som möjligt. För detta är en katastrof då tusentals civila människor har dödats under konflikten och det finns alltid en risk att saker blir värre än vad dem redan är. Samt medvetna attacker mot civila människor är långt ifrån okej och acceptabelt. Denna konflikt drabbar inte bara (Jemen?) utan flera länder riskerar att dras in i denna tvist. 

Som sagt dör det tusental människor vilket resulterar i att sjukhusen är fulla och vilket i sin tut leder till att alla har inte den möjligheten att få den sjukvård de behöver för att överleva. Ca. 1,5 miljoner barn lider utav svält i Jemen enligt UNICEF och vi anser att detta måste hitta sitt slut. För att de finns så stor mängd fattigdom och undernäring måste vi göra något åt saken innan detta förökar sig och större delar av befolkningen drabbas. 

Mängden basvaror och humanitärt bistånd minskade förra året k ett av världens minst självförsörjande länder. Även innan konflikten hade Jemen stora problem med undernäring och även om blockaden är över så har matpriserna sjunkit en hel del. Detta har gjort att matosäkerheten har förvärrat barnens undernäring med tiden. Samt är tillgången till främst dricksvatten bristande. 

Det vi vill komma fram till är att det är alldeles för många människor som har dödats och folk som inte får den sjukvård som behövs samt att barnen lider av undernäring. Detta är en trauma som vi måste göra något åt så snabbt som möjligt för att vi har inte tillräcklig med tid att vänta. Därför vill vi införskaffa vapenvila och vi vill samt att ett fredsavtal ska lösa detta, inte bara för Jemens skull utan hela världen och vår mänsklighet. 

Land: USA

Utskott: UNSC

Delegat: Sara Blasberg

Amerikas förenta stater (USA) ser situationen i Jemen idag som en humanitär katastrof som bör lösas snarast. Konflikten har lett till stort civilt lidande och idag lever över 80 procent av Jemens befolkning under fattigdomsgränsen.

USA ser allvarligt på att terrorgrupper, som Al-Qaida och IS, drar nytta av oroligheterna i Jemen för att vinna mer makt i mellanöstern. USA anser att genom att stötta och jobba för stabila regimer i terroristdrabbade områden kan terrorismen utrotas. Terrorism går emot ett flertal av de mänskliga rättigheterna som USA ställer sig bakom.

Motsättningarna och stridigheterna i Jemen har redan eskalerat och riskerar att ytterligare spridas i regionen. USA anser, och vill motverka, att risken att konflikten sprider sig globalt.

USA anser att oroligheterna och stridigheterna bör upphöra och den humanitära krisen lösas. Det görs lämpligast genom stabilitet som man uppnår genom en stabil regering. USA ställer sig därför bakom Hadi-regeringen eftersom den kan leda till ökad stabilitet i Jemen.

 Utskott: UNSC

Land: Bolivarianska republiken Venezuela 

Delegater: Isak Eirefelt

____________________________________________________________________

Bolivarianska republiken Venezuela anser att stödja en part i Jemenkonflikten bara eskalerar den och att de försök några andra nationer gör idag gör lite till inget för att lösa denna konflikt. Bolivarianska republiken Venezuela hoppas på för Jemens, civilbefolkningens och för FN:s skull att vi i säkerhetsrådet kan lösa denna konflikt utan mer dödande. Venezuela är djupt oroade över situationens eskalation och hänvisar till Syrien där liknande konflikt har lett till ett stort antal brott mot FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna och antal andra konventioner.

Först och främst hoppas Venezuela att de nationer som stödjer Jemens regeringen med att fortsätta med striderna avslutar den politiken de driver i Jemen. Venezuela anser att den primära lösningen på problemet bör vara att vi här i UNSC skapar en resolution som börjar ett embargo mot de båda parterna som förhindrar mer och framtida våld i landet. Vi vill betona att båda parterna, även de andra nationerna inblandade, har brutit mot flertal av FN:s konventioner under konflikten. Venezuela hoppas att vi här i UNSC kan komma fram till en diplomatisk och fredlig lösning. Med största övertygelse vet vi att alla nationer här i FN driver diplomatik mot fred och ökad internationellt samarbete, detta hoppas vi även gäller i denna konflikt.

© Håkan Danielsson 2023