Position paper 2013

Här finns position paper för de båda rollspelen som Katedralskolan arrangerar.  Det rollspel som arrangeras den 4-6 december kallas här rollspel 1 och det rollspel som arrangeras den 9-11 december kallas rollspel 2.

Rollspel 1

Generalförsamlingen (uppdaterad 3.12)

ITU 

SPECPOL 1

SPECPOL 2 (uppdaterat 3.12)

Säkerhetsrådet  (uppdaterad 28.11)

UNHCR

UNICEF (uppdaterad 28.11)

UNODC

Rollspel 2

Ecofin

Generalförsamlingen

ITU (uppdaterad 5.12)

Säkerhetsrådet

UNHCR

UNODC


© Håkan Danielsson 2023